Search

 • Puwersang Tagakilos sa Dalisayan ng Estado
  Puwersang Tagakilos sa Dalisayan ng Estado

  Alamin ang tungkol sa dedikasyon ng puwersang tagakilos ng dalisayan ng estado sa kalusugan at kaligtasan ng mga manggagawa ng dalisayan at mga lokal na komunidad, at mga pinakahuling aktibidad nito.

  Read More
  Rules & Compliance  /  State Refinery Task Force

  Alamin ang tungkol sa dedikasyon ng puwersang tagakilos ng dalisayan ng estado sa kalusugan at kaligtasan ng mga manggagawa ng dalisayan at mga lokal na komunidad, at mga pinakahuling aktibidad nito.

 • Pagbuo ng Tuntunin
  Pagbuo ng Tuntunin

  15 Nob 2016 ... Humanap ng impormasyon tungkol sa mga iminumungkahing tuntunin, kabilang ang mga burador na tuntunin, mga pagkakataon para sa paglahok ng publiko, at mga materyal sa pampublikong workshop.

  Read More
  Rules & Compliance  /  Rule Development  /  Rules Under Development

  15 Nob 2016 ... Humanap ng impormasyon tungkol sa mga iminumungkahing tuntunin, kabilang ang mga burador na tuntunin, mga pagkakataon para sa paglahok ng publiko, at mga materyal sa pampublikong workshop.

 • Regulation 13 Rule 1
  Regulation 13 Rule 1

  17 Ago 2017 ... Puwersang Tagakilos sa Dalisayan ng Estado · Air District · Mga Tuntunin at Pagsunod · Pagbuo ng Tuntunin · Pagbuo ng Tuntunin; Regulation 13 Rule 1. Learn about the Air District's development process for Regulation 13, Rule 1, which caps the carbon intensity of petroleum refining at each Bay Area ...

  Read More
  Rules & Compliance  /  Rule Development  /  Rules Under Development  /  Regulation 13 Rule 1

  17 Ago 2017 ... Puwersang Tagakilos sa Dalisayan ng Estado · Air District · Mga Tuntunin at Pagsunod · Pagbuo ng Tuntunin · Pagbuo ng Tuntunin; Regulation 13 Rule 1. Learn about the Air District's development process for Regulation 13, Rule 1, which caps the carbon intensity of petroleum refining at each Bay Area ...

 • Sitemap
  Sitemap

  Mga Adyenda, mga Ulat, at mga Utos · Mga Tuntunin at mga Porma ng Lupon ng Pagdinig · Konseho sa Pagpapayo · Mga Adyenda at mga Ulat · Severin Borenstein · Tam Doduc ... Sunog sa Dalisayan ng Chevron · Wildfire Safety · Iligtas ang Hangin · Ang Magagawa Mo · Glosaryo · Mga pagpapaikli · Glosaryo ng mga ...

  Read More
  Sitemap

  Mga Adyenda, mga Ulat, at mga Utos · Mga Tuntunin at mga Porma ng Lupon ng Pagdinig · Konseho sa Pagpapayo · Mga Adyenda at mga Ulat · Severin Borenstein · Tam Doduc ... Sunog sa Dalisayan ng Chevron · Wildfire Safety · Iligtas ang Hangin · Ang Magagawa Mo · Glosaryo · Mga pagpapaikli · Glosaryo ng mga ...

 • Mga Patnubay sa Imbentaryo ng mga Emisyon ng Dalisayan
  Mga Patnubay sa Imbentaryo ng mga Emisyon ng Dalisayan

  Tingnan ang Mga Patnubay sa Imbentaryo ng Mga Emisyon ng Dalisayan, isang tagatulong para sa mga dalisayan ng petrolyo at mga tauhan ng Distrito ng Hangin sa pagkuwenta ng mga imbentaryo ng mga emisyon.

  Read More
  Permits  /  Permitting Manuals  /  Refinery Emissions Inventory Guidelines

  Tingnan ang Mga Patnubay sa Imbentaryo ng Mga Emisyon ng Dalisayan, isang tagatulong para sa mga dalisayan ng petrolyo at mga tauhan ng Distrito ng Hangin sa pagkuwenta ng mga imbentaryo ng mga emisyon.

 • Health Advisory, Spare The Air Alert
  Health Advisory, Spare The Air Alert

  13 Okt 2017 ... Bay Area Air Quality Management District A Healthy Breathing Environment For Every Bay Area Resident. skip to: Content | Footer. mga popular na paghahanap: Mga Tuntunin ng Dalisayan, Klima, Asbestos · Tungkol sa Kalidad ng Hangin · Air Quality Summaries · Current Air Quality · Open Burn Map · Air ...

  Read More
  News & Events  /  Health Advisory, Spare The Air Alert

  13 Okt 2017 ... Bay Area Air Quality Management District A Healthy Breathing Environment For Every Bay Area Resident. skip to: Content | Footer. mga popular na paghahanap: Mga Tuntunin ng Dalisayan, Klima, Asbestos · Tungkol sa Kalidad ng Hangin · Air Quality Summaries · Current Air Quality · Open Burn Map · Air ...

 • San Mateo County
  San Mateo County

  Kumuha ng kaalaman tungkol sa San Mateo County, ang klima, potensiyal ng pagpaparumi sa hangin, at mga lokal na pagsisikap na pabutihin ang kalidad ng hangin.

  Read More
  In Your Community  /  San Mateo County

  Kumuha ng kaalaman tungkol sa San Mateo County, ang klima, potensiyal ng pagpaparumi sa hangin, at mga lokal na pagsisikap na pabutihin ang kalidad ng hangin.

 • Call for applications for Spare the Air Leadership Award
  Call for applications for Spare the Air Leadership Award

  9 Nob 2017 ... Bay Area Air Quality Management District A Healthy Breathing Environment For Every Bay Area Resident. skip to: Content | Footer. mga popular na paghahanap: Mga Tuntunin ng Dalisayan, Klima, Asbestos · Tungkol sa Kalidad ng Hangin · Air Quality Summaries · Current Air Quality · Open Burn Map ...

  Read More
  News & Events  /  Call for applications for Spare the Air Leadership Award

  9 Nob 2017 ... Bay Area Air Quality Management District A Healthy Breathing Environment For Every Bay Area Resident. skip to: Content | Footer. mga popular na paghahanap: Mga Tuntunin ng Dalisayan, Klima, Asbestos · Tungkol sa Kalidad ng Hangin · Air Quality Summaries · Current Air Quality · Open Burn Map ...

 • Health Advisory & Spare the Air Alerts in effect through Thursday
  Health Advisory & Spare the Air Alerts in effect through Thursday

  18 Okt 2017 ... Bay Area Air Quality Management District A Healthy Breathing Environment For Every Bay Area Resident. skip to: Content | Footer. mga popular na paghahanap: Mga Tuntunin ng Dalisayan, Klima, Asbestos · Tungkol sa Kalidad ng Hangin · Air Quality Summaries · Current Air Quality · Open Burn Map · Air ...

  Read More
  News & Events  /  Health Advisory & Spare the Air Alerts in effect through Thursday

  18 Okt 2017 ... Bay Area Air Quality Management District A Healthy Breathing Environment For Every Bay Area Resident. skip to: Content | Footer. mga popular na paghahanap: Mga Tuntunin ng Dalisayan, Klima, Asbestos · Tungkol sa Kalidad ng Hangin · Air Quality Summaries · Current Air Quality · Open Burn Map · Air ...

 • Air District Issues Smoke Advisory
  Air District Issues Smoke Advisory

  16 Okt 2017 ... Bay Area Air Quality Management District A Healthy Breathing Environment For Every Bay Area Resident. skip to: Content | Footer. mga popular na paghahanap: Mga Tuntunin ng Dalisayan, Klima, Asbestos · Tungkol sa Kalidad ng Hangin · Air Quality Summaries · Current Air Quality · Open Burn Map · Air ...

  Read More
  News & Events  /  Air District Issues Smoke Advisory

  16 Okt 2017 ... Bay Area Air Quality Management District A Healthy Breathing Environment For Every Bay Area Resident. skip to: Content | Footer. mga popular na paghahanap: Mga Tuntunin ng Dalisayan, Klima, Asbestos · Tungkol sa Kalidad ng Hangin · Air Quality Summaries · Current Air Quality · Open Burn Map · Air ...

 • Air District Issues Smoke Advisory
  Air District Issues Smoke Advisory

  16 Okt 2017 ... Mga Tuntunin ng Dalisayan, Klima, Asbestos · Tungkol sa Kalidad ng Hangin · Air Quality Summaries · Current Air Quality · Open Burn Map · Air Quality Forecast · Incidents & Advisories · Spare the Air · What You Can Do · Glossary · Wood Smoke · Lab Source Test · Air Quality Main Page · Mga Tuntunin at ...

  Read More
  News & Events  /  Air District Issues Smoke Advisory

  16 Okt 2017 ... Mga Tuntunin ng Dalisayan, Klima, Asbestos · Tungkol sa Kalidad ng Hangin · Air Quality Summaries · Current Air Quality · Open Burn Map · Air Quality Forecast · Incidents & Advisories · Spare the Air · What You Can Do · Glossary · Wood Smoke · Lab Source Test · Air Quality Main Page · Mga Tuntunin at ...

 • Bay Area air quality improves today, Health Advisory & Spare the Air ...
  Bay Area air quality improves today, Health Advisory & Spare the Air ...

  19 Okt 2017 ... Mga Tuntunin ng Dalisayan, Klima, Asbestos · Tungkol sa Kalidad ng Hangin · Air Quality Summaries · Current Air Quality · Open Burn Map · Air Quality Forecast · Incidents & Advisories · Spare the Air · What You Can Do · Glossary · Wood Smoke · Lab Source Test · Air Quality Main Page · Mga Tuntunin at ...

  Read More
  News & Events  /  Bay Area air quality improves today, Health Advisory & Spare the Air Alert Lifted

  19 Okt 2017 ... Mga Tuntunin ng Dalisayan, Klima, Asbestos · Tungkol sa Kalidad ng Hangin · Air Quality Summaries · Current Air Quality · Open Burn Map · Air Quality Forecast · Incidents & Advisories · Spare the Air · What You Can Do · Glossary · Wood Smoke · Lab Source Test · Air Quality Main Page · Mga Tuntunin at ...

 • Pananaliksik at mga Datos
  Pananaliksik at mga Datos

  Ang Distrito ng Hangin ay responsable para sa mga plano, mga tuntunin, mga permiso, tulong sa pagsunod, paglahok ng komunidad, mga gawad at edukasyon na lahat ay naglalayong magkamit ng malusog na hangin. Sa pahinang ito, maaari kang makaugnay sa impormasyon tungkol: Mga kasalukuyang pamantayan sa ...

  Read More
  Research & Data

  Ang Distrito ng Hangin ay responsable para sa mga plano, mga tuntunin, mga permiso, tulong sa pagsunod, paglahok ng komunidad, mga gawad at edukasyon na lahat ay naglalayong magkamit ng malusog na hangin. Sa pahinang ito, maaari kang makaugnay sa impormasyon tungkol: Mga kasalukuyang pamantayan sa ...

 • Mga Tuntunin at Pagsunod
  Mga Tuntunin at Pagsunod

  Alamin ang tungkol sa mga pagsisikap ng Distrito ng Hangin na buuin ang mga tuntunin at regulasyon at tiyakin ang pagsunod sa mga ito.

  Read More
  Rules & Compliance

  Alamin ang tungkol sa mga pagsisikap ng Distrito ng Hangin na buuin ang mga tuntunin at regulasyon at tiyakin ang pagsunod sa mga ito.

 • BACT / TBACT Workbook
  BACT / TBACT Workbook

  Tingnan ang BACT/TBACT Workbook, isang tagatulong para sa paggabay sa mga aplikante para sa permiso at mga tauhan ng Distrito ng Hangin sa pamamagitan ng isang hakbang ng proseso ng pagbibigay ng permiso na kaugnay ng Pagsusuri ng Bagong Pinanggagalingan.

  Read More
  Permits  /  Permitting Manuals  /  BACT TBACT Workbook

  Tingnan ang BACT/TBACT Workbook, isang tagatulong para sa paggabay sa mga aplikante para sa permiso at mga tauhan ng Distrito ng Hangin sa pamamagitan ng isang hakbang ng proseso ng pagbibigay ng permiso na kaugnay ng Pagsusuri ng Bagong Pinanggagalingan.

 • Air District issues Phillips 66 and oil tanker operator violations for ...
  Air District issues Phillips 66 and oil tanker operator violations for ...

  16 Hun 2017 ... Bay Area Air Quality Management District A Healthy Breathing Environment For Every Bay Area Resident. skip to: Content | Footer. mga popular na paghahanap: Mga Tuntunin ng Dalisayan, Klima, Asbestos · Tungkol sa Kalidad ng Hangin · Air Quality Summaries · Current Air Quality · Open Burn Map ...

  Read More
  News & Events  /  Air District issues Phillips 66 and oil tanker operator violations for Vallejo odor incident

  16 Hun 2017 ... Bay Area Air Quality Management District A Healthy Breathing Environment For Every Bay Area Resident. skip to: Content | Footer. mga popular na paghahanap: Mga Tuntunin ng Dalisayan, Klima, Asbestos · Tungkol sa Kalidad ng Hangin · Air Quality Summaries · Current Air Quality · Open Burn Map ...

 • Mga Tuntunin at mga Porma ng Lupon ng Pagdinig
  Mga Tuntunin at mga Porma ng Lupon ng Pagdinig

  15 Set 2017 ... Alamin ang tungkol sa mga tuntunin ng Lupon ng Pagdinig, mag-aplay para sa pagkakaiba, pang-emerhensiyang pagkakaiba, o humiling ng pagtalikdan sa fee dahil sa paghihirap.

  Read More
  About the Air District  /  Hearing Board  /  Hearing Board Rules and Forms

  15 Set 2017 ... Alamin ang tungkol sa mga tuntunin ng Lupon ng Pagdinig, mag-aplay para sa pagkakaiba, pang-emerhensiyang pagkakaiba, o humiling ng pagtalikdan sa fee dahil sa paghihirap.

 • Air Quality Widgets
  Air Quality Widgets

  15 May 2015 ... Bay Area Air Quality Management District A Healthy Breathing Environment For Every Bay Area Resident. skip to: Content | Footer. mga popular na paghahanap: Mga Tuntunin ng Dalisayan, Klima, Asbestos · Tungkol sa Kalidad ng Hangin · Air Quality Summaries · Current Air Quality · Open Burn Map ...

  Read More
  Online Services  /  Air Quality Widgets

  15 May 2015 ... Bay Area Air Quality Management District A Healthy Breathing Environment For Every Bay Area Resident. skip to: Content | Footer. mga popular na paghahanap: Mga Tuntunin ng Dalisayan, Klima, Asbestos · Tungkol sa Kalidad ng Hangin · Air Quality Summaries · Current Air Quality · Open Burn Map ...

 • Mapagpapalit na mga Kredito sa Pagbawas ng Emisyon
  Mapagpapalit na mga Kredito sa Pagbawas ng Emisyon

  Mapagpapalit na Kredito sa Pagbawas ng Emisyon. Ayon sa Regulasyon 2, Tuntunin 9 ng Distrito, ang Mapagpapalit na kredito sa pagbawas ng emisyon ( mga IERC) ay magagamit sa halip ng pagsunod sa mga partikular na Pamantayan sa Emisyon na napapaloob sa ibang mga tuntunin ng Distrito. Ang mga IERC ay ...

  Read More
  Permits  /  Emissions Banking  /  IERC Bank Status

  Mapagpapalit na Kredito sa Pagbawas ng Emisyon. Ayon sa Regulasyon 2, Tuntunin 9 ng Distrito, ang Mapagpapalit na kredito sa pagbawas ng emisyon ( mga IERC) ay magagamit sa halip ng pagsunod sa mga partikular na Pamantayan sa Emisyon na napapaloob sa ibang mga tuntunin ng Distrito. Ang mga IERC ay ...

 • Kasaysayan ng Distrito ng Hangin
  Kasaysayan ng Distrito ng Hangin

  Alamin ang tungkol sa kasaysayan ng mga pagsisikap ng Distrito ng Hangin upang pabutihin ang kalidad ng hangin sa Bay Area mula noong 1955.

  Read More
  About the Air District  /  History of Air District

  Alamin ang tungkol sa kasaysayan ng mga pagsisikap ng Distrito ng Hangin upang pabutihin ang kalidad ng hangin sa Bay Area mula noong 1955.

Wood Burning Status
Wood Burning Status
 • illegal to burn

  Monday,
  12/11

  Winter Spare the Air Alert in Effect

 • illegal to burn

  Tuesday,
  12/12

  Winter Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 11/14/2017