Search

 • Puwersang Tagakilos sa Dalisayan ng Estado
  Puwersang Tagakilos sa Dalisayan ng Estado

  Alamin ang tungkol sa dedikasyon ng puwersang tagakilos ng dalisayan ng estado sa ... Puwersang Tagakilos sa Dalisayan ng Estado ... Pagbuo ng Tuntunin.

  Read More
  Rules & Compliance  /  State Refinery Task Force

  Alamin ang tungkol sa dedikasyon ng puwersang tagakilos ng dalisayan ng estado sa ... Puwersang Tagakilos sa Dalisayan ng Estado ... Pagbuo ng Tuntunin.

 • Regulation 6 Rule 5
  Regulation 6 Rule 5

  Bay Area Air Quality Management District. Kontakin Kami · Air District · Mga Tuntunin at Pagsunod · Pagbuo ng Tuntunin · Pagbuo ng Tuntunin; Regulation 6  ...

  Read More
  Rules & Compliance  /  Rule Development  /  Rules Under Development  /  Regulation 6 Rule 5

  Bay Area Air Quality Management District. Kontakin Kami · Air District · Mga Tuntunin at Pagsunod · Pagbuo ng Tuntunin · Pagbuo ng Tuntunin; Regulation 6  ...

 • Regulation 6 (Adopted August 1, 2018)
  Regulation 6 (Adopted August 1, 2018)

  Bay Area Air Quality Management District. Kontakin Kami · Air District · Mga Tuntunin at Pagsunod · Mga Kasalukuyang Tuntunin; Regulation 6 (Adopted August ...

  Read More
  Rules & Compliance  /  Current Rules  /  Regulation 6 (Adopted August 1, 2018)

  Bay Area Air Quality Management District. Kontakin Kami · Air District · Mga Tuntunin at Pagsunod · Mga Kasalukuyang Tuntunin; Regulation 6 (Adopted August ...

 • Regulation 11 Rule 10
  Regulation 11 Rule 10

  Bay Area Air Quality Management District. Kontakin Kami · Air District · Mga Tuntunin at Pagsunod · Pagbuo ng Tuntunin · Pagbuo ng Tuntunin; Regulation 11 ...

  Read More
  Rules & Compliance  /  Rule Development  /  Rules Under Development  /  Regulation 11 Rule 10

  Bay Area Air Quality Management District. Kontakin Kami · Air District · Mga Tuntunin at Pagsunod · Pagbuo ng Tuntunin · Pagbuo ng Tuntunin; Regulation 11 ...

 • Regulation 12 Rule 15
  Regulation 12 Rule 15

  Bay Area Air Quality Management District. Kontakin Kami · Air District · Mga Tuntunin at Pagsunod · Pagbuo ng Tuntunin · Pagbuo ng Tuntunin; Regulation 12 ...

  Read More
  Rules & Compliance  /  Rule Development  /  Rules Under Development  /  Regulation 12 Rule 15

  Bay Area Air Quality Management District. Kontakin Kami · Air District · Mga Tuntunin at Pagsunod · Pagbuo ng Tuntunin · Pagbuo ng Tuntunin; Regulation 12 ...

 • Mga Patnubay sa Imbentaryo ng mga Emisyon ng Dalisayan
  Mga Patnubay sa Imbentaryo ng mga Emisyon ng Dalisayan

  Tingnan ang Mga Patnubay sa Imbentaryo ng Mga Emisyon ng Dalisayan, isang tagatulong para sa mga dalisayan ng petrolyo at mga tauhan ng Distrito ng ...

  Read More
  Permits  /  Permitting Manuals  /  Refinery Emissions Inventory Guidelines

  Tingnan ang Mga Patnubay sa Imbentaryo ng Mga Emisyon ng Dalisayan, isang tagatulong para sa mga dalisayan ng petrolyo at mga tauhan ng Distrito ng ...

 • Sunog sa Dalisayan ng Chevron
  Sunog sa Dalisayan ng Chevron

  Tingnan ang pinakahuling impormasyon tungkol sa sunog sa dalisayan ng Chevron ... Mga Tuntunin at Pagsunod ... Noong ika-6 ng Agosto, 2012, sa 6:15 p.m., ang isang malaking sunog ay nangyari sa dalisayan ng Chevron sa Richmond, ...

  Read More
  About Air Quality  /  Incidents and Advisories  /  Chevron Refinery Fire

  Tingnan ang pinakahuling impormasyon tungkol sa sunog sa dalisayan ng Chevron ... Mga Tuntunin at Pagsunod ... Noong ika-6 ng Agosto, 2012, sa 6:15 p.m., ang isang malaking sunog ay nangyari sa dalisayan ng Chevron sa Richmond, ...

 • Regulation 6 Rule 6
  Regulation 6 Rule 6

  Bay Area Air Quality Management District. Kontakin Kami · Air District · Mga Tuntunin at Pagsunod · Pagbuo ng Tuntunin · Pagbuo ng Tuntunin; Regulation 6  ...

  Read More

  Bay Area Air Quality Management District. Kontakin Kami · Air District · Mga Tuntunin at Pagsunod · Pagbuo ng Tuntunin · Pagbuo ng Tuntunin; Regulation 6  ...

 • Regulation 2 Rule 1
  Regulation 2 Rule 1

  Puwersang Tagakilos sa Dalisayan ng Estado · Air District · Mga Tuntunin at Pagsunod · Mga Kasalukuyang Tuntunin; Regulation 2 Rule 1. Learn about the Air ...

  Read More
  Rules & Compliance  /  Current Rules  /  Regulation 2 Rule 1

  Puwersang Tagakilos sa Dalisayan ng Estado · Air District · Mga Tuntunin at Pagsunod · Mga Kasalukuyang Tuntunin; Regulation 2 Rule 1. Learn about the Air ...

 • Mga Tuntunin at Pagsunod
  Mga Tuntunin at Pagsunod

  Alamin ang tungkol sa mga pagsisikap ng Distrito ng Hangin na buuin ang mga tuntunin at regulasyon at tiyakin ang pagsunod sa mga ito.

  Read More
  Rules & Compliance

  Alamin ang tungkol sa mga pagsisikap ng Distrito ng Hangin na buuin ang mga tuntunin at regulasyon at tiyakin ang pagsunod sa mga ito.

 • Pagbuo ng Tuntunin
  Pagbuo ng Tuntunin

  Humanap ng impormasyon tungkol sa mga iminumungkahing tuntunin, kabilang ang mga burador na tuntunin, mga pagkakataon para sa paglahok ng publiko, ...

  Read More
  Rules & Compliance  /  Rule Development  /  Rules Under Development

  Humanap ng impormasyon tungkol sa mga iminumungkahing tuntunin, kabilang ang mga burador na tuntunin, mga pagkakataon para sa paglahok ng publiko, ...

 • Regulation 13 Rule 1
  Regulation 13 Rule 1

  Bay Area Air Quality Management District. Kontakin Kami · Air District · Mga Tuntunin at Pagsunod · Pagbuo ng Tuntunin · Pagbuo ng Tuntunin; Regulation 13 ...

  Read More
  Rules & Compliance  /  Rule Development  /  Rules Under Development  /  Regulation 13 Rule 1

  Bay Area Air Quality Management District. Kontakin Kami · Air District · Mga Tuntunin at Pagsunod · Pagbuo ng Tuntunin · Pagbuo ng Tuntunin; Regulation 13 ...

 • Mga Kasalukuyang Tuntunin
  Mga Kasalukuyang Tuntunin

  Tingnan ang buong teksto ng mga tuntunin at regulasyon ng Distrito ng Hangin. ... Puwersang Tagakilos sa Dalisayan ng Estado. Mga Kasalukuyang Tuntunin ...

  Read More
  Rules & Compliance  /  Current Rules

  Tingnan ang buong teksto ng mga tuntunin at regulasyon ng Distrito ng Hangin. ... Puwersang Tagakilos sa Dalisayan ng Estado. Mga Kasalukuyang Tuntunin ...

 • Regulation 6 Rule 7
  Regulation 6 Rule 7

  5 Abr 2018 ... Bay Area Air Quality Management District. Kontakin Kami · Air District · Mga Tuntunin at Pagsunod · Pagbuo ng Tuntunin · Pagbuo ng Tuntunin ...

  Read More
  Rules & Compliance  /  Rule Development  /  Rules Under Development  /  Regulation 6 Rule 7

  5 Abr 2018 ... Bay Area Air Quality Management District. Kontakin Kami · Air District · Mga Tuntunin at Pagsunod · Pagbuo ng Tuntunin · Pagbuo ng Tuntunin ...

 • Mga Papel ng Dapat Malaman sa Pasilidad
  Mga Papel ng Dapat Malaman sa Pasilidad

  Puwersang Tagakilos sa Dalisayan ng Estado · Air District · Mga Tuntunin at Pagsunod; Mga Papel ng Dapat Malaman sa Pasilidad. Tingnan ang mga papel ng ...

  Read More
  Rules & Compliance  /  Facility Fact Sheets

  Puwersang Tagakilos sa Dalisayan ng Estado · Air District · Mga Tuntunin at Pagsunod; Mga Papel ng Dapat Malaman sa Pasilidad. Tingnan ang mga papel ng ...

 • Regulation 6 Rule 8
  Regulation 6 Rule 8

  Bay Area Air Quality Management District. Kontakin Kami · Air District · Mga Tuntunin at Pagsunod · Pagbuo ng Tuntunin · Pagbuo ng Tuntunin; Regulation 6  ...

  Read More
  Rules & Compliance  /  Rule Development  /  Rules Under Development  /  Regulation 6 Rule 8

  Bay Area Air Quality Management District. Kontakin Kami · Air District · Mga Tuntunin at Pagsunod · Pagbuo ng Tuntunin · Pagbuo ng Tuntunin; Regulation 6  ...

 • Regulation 3
  Regulation 3

  Puwersang Tagakilos sa Dalisayan ng Estado · Air District · Mga Tuntunin at Pagsunod · Mga Kasalukuyang Tuntunin; Regulation 3. Learn about the Air ...

  Read More
  Rules & Compliance  /  Current Rules  /  Regulation 3

  Puwersang Tagakilos sa Dalisayan ng Estado · Air District · Mga Tuntunin at Pagsunod · Mga Kasalukuyang Tuntunin; Regulation 3. Learn about the Air ...

 • Pampublikong Pagdinig
  Pampublikong Pagdinig

  Tingnan ang mga petsa at impormasyon tungkol sa darating at nakaraang mga pampublikong pagdinig tungkol sa iminumungkahing mga tuntunin at ...

  Read More
  Rules & Compliance  /  Rule Development  /  Public Hearings (Archive)

  Tingnan ang mga petsa at impormasyon tungkol sa darating at nakaraang mga pampublikong pagdinig tungkol sa iminumungkahing mga tuntunin at ...

 • Pagbuo ng Tuntunin
  Pagbuo ng Tuntunin

  Alamin kung paano bumubuo ng mga tuntunin ang Distrito ng Hangin na nagpapabuti sa lokal na kalidad ng hangin at nagpoprotekta sa kalusugan ng mga ...

  Read More
  Rules & Compliance  /  Rule Development

  Alamin kung paano bumubuo ng mga tuntunin ang Distrito ng Hangin na nagpapabuti sa lokal na kalidad ng hangin at nagpoprotekta sa kalusugan ng mga ...

 • BAAQMD
  BAAQMD

  The Air District's Board of Directors unanimously adopted strong new provisions that will significantly improve the agency's wood burning regulation designed to ...

  Read More

  The Air District's Board of Directors unanimously adopted strong new provisions that will significantly improve the agency's wood burning regulation designed to ...

Spare the Air Status
Spare the Air Status
 • Tuesday,
  8/21

  No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 11/14/2017