Search

 • Puwersang Tagakilos sa Dalisayan ng Estado
  Puwersang Tagakilos sa Dalisayan ng Estado

  Alamin ang tungkol sa dedikasyon ng puwersang tagakilos ng dalisayan ng estado sa kalusugan at kaligtasan ng mga manggagawa ng dalisayan at mga lokal na komunidad, at mga pinakahuling aktibidad nito.

  Read More
  Rules & Compliance  /  State Refinery Task Force

  Alamin ang tungkol sa dedikasyon ng puwersang tagakilos ng dalisayan ng estado sa kalusugan at kaligtasan ng mga manggagawa ng dalisayan at mga lokal na komunidad, at mga pinakahuling aktibidad nito.

 • Sunog sa Dalisayan ng Chevron
  Sunog sa Dalisayan ng Chevron

  Noong ika-6 ng Agosto, 2012, sa 6:15 p.m., ang isang malaking sunog ay nangyari sa dalisayan ng Chevron sa Richmond, California, nagresulta sa isang babala sa komunidad, utos na limang-oras na magkanlong sa lugar, at libu- libong residente na humingi ng paggamot na medikal. Tingnan ang impormasyon tungkol sa ...

  Read More
  About Air Quality  /  Incidents and Advisories  /  Chevron Refinery Fire

  Noong ika-6 ng Agosto, 2012, sa 6:15 p.m., ang isang malaking sunog ay nangyari sa dalisayan ng Chevron sa Richmond, California, nagresulta sa isang babala sa komunidad, utos na limang-oras na magkanlong sa lugar, at libu- libong residente na humingi ng paggamot na medikal. Tingnan ang impormasyon tungkol sa ...

 • Mga Patnubay sa Imbentaryo ng mga Emisyon ng Dalisayan
  Mga Patnubay sa Imbentaryo ng mga Emisyon ng Dalisayan

  Tingnan ang Mga Patnubay sa Imbentaryo ng Mga Emisyon ng Dalisayan, isang tagatulong para sa mga dalisayan ng petrolyo at mga tauhan ng Distrito ng Hangin sa pagkuwenta ng mga imbentaryo ng mga emisyon.

  Read More
  Permits  /  Permitting Manuals  /  Refinery Emissions Inventory Guidelines

  Tingnan ang Mga Patnubay sa Imbentaryo ng Mga Emisyon ng Dalisayan, isang tagatulong para sa mga dalisayan ng petrolyo at mga tauhan ng Distrito ng Hangin sa pagkuwenta ng mga imbentaryo ng mga emisyon.

 • Mga Tuntunin at Pagsunod
  Mga Tuntunin at Pagsunod

  Alamin ang tungkol sa mga pagsisikap ng Distrito ng Hangin na buuin ang mga tuntunin at regulasyon at tiyakin ang pagsunod sa mga ito.

  Read More
  Rules & Compliance

  Alamin ang tungkol sa mga pagsisikap ng Distrito ng Hangin na buuin ang mga tuntunin at regulasyon at tiyakin ang pagsunod sa mga ito.

 • Regulation 12 Rule 16
  Regulation 12 Rule 16

  Oct 5, 2017 ... Learn about the Air District's development process for Regulation 12, Rule 16, which would place a numeric cap on greenhouse gas emissions at refineries. Find out about the status and anticipated timeline of the rule development process. Information on hearings, workshops, and other events is provided ...

  Read More
  Rules & Compliance  /  Rule Development  /  Rules Under Development  /  Regulation 12 Rule 16

  Oct 5, 2017 ... Learn about the Air District's development process for Regulation 12, Rule 16, which would place a numeric cap on greenhouse gas emissions at refineries. Find out about the status and anticipated timeline of the rule development process. Information on hearings, workshops, and other events is provided ...

 • Mga Pagpapayo sa Tuntunin
  Mga Pagpapayo sa Tuntunin

  Tingnan ang mga pagpapayo sa mga tuntunin ng Distrito ng Hangin, na tumutulong na panatilihin ng kinokontrol na komunidad ang pagsunod sa mga tuntunin at regulasyon sa pagpaparumi sa hangin.

  Read More
  Rules & Compliance  /  Rule Advisories

  Tingnan ang mga pagpapayo sa mga tuntunin ng Distrito ng Hangin, na tumutulong na panatilihin ng kinokontrol na komunidad ang pagsunod sa mga tuntunin at regulasyon sa pagpaparumi sa hangin.

 • Regulation 2 Rule 6
  Regulation 2 Rule 6

  16 Okt 2017 ... Puwersang Tagakilos sa Dalisayan ng Estado · Air District · Mga Tuntunin at Pagsunod · Pagbuo ng Tuntunin · Pagbuo ng Tuntunin; Regulation 2 Rule 6. Learn about the Air District's development process for amendments to Regulation 2, Rule 6, which would work with other amendments to Regulation 2 ...

  Read More

  16 Okt 2017 ... Puwersang Tagakilos sa Dalisayan ng Estado · Air District · Mga Tuntunin at Pagsunod · Pagbuo ng Tuntunin · Pagbuo ng Tuntunin; Regulation 2 Rule 6. Learn about the Air District's development process for amendments to Regulation 2, Rule 6, which would work with other amendments to Regulation 2 ...

 • Regulation 6
  Regulation 6

  Puwersang Tagakilos sa Dalisayan ng Estado · Air District · Mga Tuntunin at Pagsunod · Pagbuo ng Tuntunin · Pagbuo ng Tuntunin; Regulation 6. Learn about the Air District's development process for Regulation 6, which is part of a set of amendments and new rules under consideration that would reduce emissions of ...

  Read More
  Rules & Compliance  /  Rule Development  /  Rules Under Development  /  Regulation 6

  Puwersang Tagakilos sa Dalisayan ng Estado · Air District · Mga Tuntunin at Pagsunod · Pagbuo ng Tuntunin · Pagbuo ng Tuntunin; Regulation 6. Learn about the Air District's development process for Regulation 6, which is part of a set of amendments and new rules under consideration that would reduce emissions of ...

 • Regulation 6 Rule 1
  Regulation 6 Rule 1

  Puwersang Tagakilos sa Dalisayan ng Estado · Air District · Mga Tuntunin at Pagsunod · Pagbuo ng Tuntunin · Pagbuo ng Tuntunin; Regulation 6 Rule 1. Learn about the Air District's development process for Regulation 6, Rule 1, which is part of a set of amendments and new rules under consideration that would reduce ...

  Read More
  Rules & Compliance  /  Rule Development  /  Rules Under Development  /  Regulation 6 Rule 1

  Puwersang Tagakilos sa Dalisayan ng Estado · Air District · Mga Tuntunin at Pagsunod · Pagbuo ng Tuntunin · Pagbuo ng Tuntunin; Regulation 6 Rule 1. Learn about the Air District's development process for Regulation 6, Rule 1, which is part of a set of amendments and new rules under consideration that would reduce ...

 • Pagbuo ng Tuntunin
  Pagbuo ng Tuntunin

  Alamin kung paano bumubuo ng mga tuntunin ang Distrito ng Hangin na nagpapabuti sa lokal na kalidad ng hangin at nagpoprotekta sa kalusugan ng mga residente ng Bay Area.

  Read More
  Rules & Compliance  /  Rule Development

  Alamin kung paano bumubuo ng mga tuntunin ang Distrito ng Hangin na nagpapabuti sa lokal na kalidad ng hangin at nagpoprotekta sa kalusugan ng mga residente ng Bay Area.

 • Regulation 3
  Regulation 3

  2 mga araw na nakalipas ... Puwersang Tagakilos sa Dalisayan ng Estado · Air District · Mga Tuntunin at Pagsunod · Pagbuo ng Tuntunin · Pagbuo ng Tuntunin; Regulation 3. Learn about the Air District's development process for amendments to Regulation 3, which would increase fee revenue to help recover a greater share of the ...

  Read More
  Rules & Compliance  /  Rule Development  /  Rules Under Development  /  Regulation 3

  2 mga araw na nakalipas ... Puwersang Tagakilos sa Dalisayan ng Estado · Air District · Mga Tuntunin at Pagsunod · Pagbuo ng Tuntunin · Pagbuo ng Tuntunin; Regulation 3. Learn about the Air District's development process for amendments to Regulation 3, which would increase fee revenue to help recover a greater share of the ...

 • BAAQMD
  BAAQMD

  The Air District's Board of Directors unanimously adopted strong new provisions that will significantly improve the agency's wood burning regulation designed to further safeguard public health against the hazards of fine particle pollution. The changes to the Air District's wood burning regulation tighten exemptions and ...

  Read More

  The Air District's Board of Directors unanimously adopted strong new provisions that will significantly improve the agency's wood burning regulation designed to further safeguard public health against the hazards of fine particle pollution. The changes to the Air District's wood burning regulation tighten exemptions and ...

 • Mga Kasalukuyang Tuntunin
  Mga Kasalukuyang Tuntunin

  Tingnan ang buong teksto ng mga tuntunin at regulasyon ng Distrito ng Hangin.

  Read More

  Tingnan ang buong teksto ng mga tuntunin at regulasyon ng Distrito ng Hangin.

 • Pampublikong Pagdinig
  Pampublikong Pagdinig

  Tingnan ang mga petsa at impormasyon tungkol sa darating at nakaraang mga pampublikong pagdinig tungkol sa iminumungkahing mga tuntunin at pagbabago.

  Read More
  Rules & Compliance  /  Rule Development  /  Public Hearings (Archive)

  Tingnan ang mga petsa at impormasyon tungkol sa darating at nakaraang mga pampublikong pagdinig tungkol sa iminumungkahing mga tuntunin at pagbabago.

 • Mga trak
  Mga trak

  Bay Area Air Quality Management District A Healthy Breathing Environment For Every Bay Area Resident. skip to: Content | Footer. mga popular na paghahanap: Mga Tuntunin ng Dalisayan, Klima, Asbestos · Tungkol sa Kalidad ng Hangin · Air Quality Summaries · Current Air Quality · Open Burn Map · Air Quality Forecast  ...

  Read More
  Grant Funding  /  Businesses and Fleets  /  Trucks

  Bay Area Air Quality Management District A Healthy Breathing Environment For Every Bay Area Resident. skip to: Content | Footer. mga popular na paghahanap: Mga Tuntunin ng Dalisayan, Klima, Asbestos · Tungkol sa Kalidad ng Hangin · Air Quality Summaries · Current Air Quality · Open Burn Map · Air Quality Forecast  ...

 • Tuntunin sa Fee sa Permiso
  Tuntunin sa Fee sa Permiso

  Alamin ang tungkol sa Regulasyon sa mga Permiso ng Distrito ng Hangin at mga iminumungkahing pagbabago sa piniling mga tuntunin sa ilalim ng regulasyong ito.

  Read More
  Permits  /  Permit Regulation Changes

  Alamin ang tungkol sa Regulasyon sa mga Permiso ng Distrito ng Hangin at mga iminumungkahing pagbabago sa piniling mga tuntunin sa ilalim ng regulasyong ito.

 • Regulation 6 Rule 6
  Regulation 6 Rule 6

  5 Hun 2017 ... Learn about the Air District's development process for Regulation 6, Rule 6, which is part of a set of amendments and new rules under consideration that would reduce emissions of particulate matter from various commercial and industrial operations. Find out about the status and anticipated timeline of the ...

  Read More
  Rules & Compliance  /  Rule Development  /  Rules Under Development  /  Regulation 6 Rule 6

  5 Hun 2017 ... Learn about the Air District's development process for Regulation 6, Rule 6, which is part of a set of amendments and new rules under consideration that would reduce emissions of particulate matter from various commercial and industrial operations. Find out about the status and anticipated timeline of the ...

 • Regulation 3
  Regulation 3

  Puwersang Tagakilos sa Dalisayan ng Estado · Air District · Mga Tuntunin at Pagsunod · Mga Kasalukuyang Tuntunin; Regulation 3. Learn about the Air District's development process for amendments to Regulation 3. Amendments to Regulation 3: Fees were adopted by the Air District's Board of Directors at a public hearing ...

  Read More
  Rules & Compliance  /  Current Rules  /  Regulation 3

  Puwersang Tagakilos sa Dalisayan ng Estado · Air District · Mga Tuntunin at Pagsunod · Mga Kasalukuyang Tuntunin; Regulation 3. Learn about the Air District's development process for amendments to Regulation 3. Amendments to Regulation 3: Fees were adopted by the Air District's Board of Directors at a public hearing ...

 • Bay Area Air District statement on Trump's decision to pull out of the ...
  Bay Area Air District statement on Trump's decision to pull out of the ...

  Jun 1, 2017 ... Pangunahing Pahina ng Pagkontak sa Amin · Bay Area Air Quality Management District A Healthy Breathing Environment For Every Bay Area Resident. mga popular na paghahanap: Mga Tuntunin ng Dalisayan, Klima, Asbestos · Tungkol sa Kalidad ng Hangin · Air Quality Summaries · Current Air Quality ...

  Read More
  News & Events  /  Bay Area Air District statement on Trump’s decision to pull out of the Paris climate agreement

  Jun 1, 2017 ... Pangunahing Pahina ng Pagkontak sa Amin · Bay Area Air Quality Management District A Healthy Breathing Environment For Every Bay Area Resident. mga popular na paghahanap: Mga Tuntunin ng Dalisayan, Klima, Asbestos · Tungkol sa Kalidad ng Hangin · Air Quality Summaries · Current Air Quality ...

 • Ihingi ng panibagong bisa ang permiso
  Ihingi ng panibagong bisa ang permiso

  Alamin ang mga tuntunin at iniaatas para sa pagpapanibago ng bisa ng Awtoridad na Magtayo (Authority to Construct, A/C), Permiso Upang Magpatakbo (Permit to Operate, P/O), Mga Sertipiko ng Pagpaparehistro at Pagsusuri ng Pangunahing Pasilidad (Titulo V) na mga Permiso.

  Read More
  Permits  /  Renew a Permit

  Alamin ang mga tuntunin at iniaatas para sa pagpapanibago ng bisa ng Awtoridad na Magtayo (Authority to Construct, A/C), Permiso Upang Magpatakbo (Permit to Operate, P/O), Mga Sertipiko ng Pagpaparehistro at Pagsusuri ng Pangunahing Pasilidad (Titulo V) na mga Permiso.

Wood Burning Status
Wood Burning Status
 • Saturday,
  2/17

  No Spare the Air Alert in Effect

 • Sunday,
  2/18

  No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 11/14/2017