Search

 • Puwersang Tagakilos sa Dalisayan ng Estado
  Puwersang Tagakilos sa Dalisayan ng Estado

  Alamin ang tungkol sa dedikasyon ng puwersang tagakilos ng dalisayan ng estado sa kalusugan at kaligtasan ng mga manggagawa ng ... Pagbuo ng Tuntunin.

  Read More
  Rules & Compliance  /  State Refinery Task Force

  Alamin ang tungkol sa dedikasyon ng puwersang tagakilos ng dalisayan ng estado sa kalusugan at kaligtasan ng mga manggagawa ng ... Pagbuo ng Tuntunin.

 • Mga Workshop sa Pangangasiwa
  Mga Workshop sa Pangangasiwa

  Tingnan ang mga petsa at impormasyon tungkol sa darating at nakaraang mga pampublikong workshop tungkol sa iminumungkahing mga tuntunin at ...

  Read More
  Rules & Compliance  /  Rule Development  /  Regulatory Workshops (Archive)

  Tingnan ang mga petsa at impormasyon tungkol sa darating at nakaraang mga pampublikong workshop tungkol sa iminumungkahing mga tuntunin at ...

 • Regulation 12 Rule 15
  Regulation 12 Rule 15

  Bay Area Air Quality Management District. Kontakin Kami · Air District · Mga Tuntunin at Pagsunod · Mga Kasalukuyang Tuntunin; Regulation 12 Rule 15 ...

  Read More
  Rules & Compliance  /  Current Rules  /  Regulation 12 Rule 15

  Bay Area Air Quality Management District. Kontakin Kami · Air District · Mga Tuntunin at Pagsunod · Mga Kasalukuyang Tuntunin; Regulation 12 Rule 15 ...

 • Regulation 11 Rule 10
  Regulation 11 Rule 10

  Bay Area Air Quality Management District. Kontakin Kami · Air District · Mga Tuntunin at Pagsunod · Mga Kasalukuyang Tuntunin; Regulation 11 Rule 10 ...

  Read More
  Rules & Compliance  /  Current Rules  /  Regulation 11 Rule 10

  Bay Area Air Quality Management District. Kontakin Kami · Air District · Mga Tuntunin at Pagsunod · Mga Kasalukuyang Tuntunin; Regulation 11 Rule 10 ...

 • Regulation 6 Rule 5
  Regulation 6 Rule 5

  Feb 8, 2019 ... Bay Area Air Quality Management District. Kontakin Kami · Air District · Mga Tuntunin at Pagsunod · Mga Kasalukuyang Tuntunin; Regulation 6 ...

  Read More
  Rules & Compliance  /  Current Rules  /  Regulation 6 Rule 5

  Feb 8, 2019 ... Bay Area Air Quality Management District. Kontakin Kami · Air District · Mga Tuntunin at Pagsunod · Mga Kasalukuyang Tuntunin; Regulation 6 ...

 • Regulation 6 Rule 6 (Adopted August 1, 2018)
  Regulation 6 Rule 6 (Adopted August 1, 2018)

  Bay Area Air Quality Management District. Kontakin Kami · Air District · Mga Tuntunin at Pagsunod · Mga Kasalukuyang Tuntunin; Regulation 6 Rule 6 ( Adopted ...

  Read More
  Rules & Compliance  /  Current Rules  /  Regulation 6 Rule 6 (Adopted August 1, 2018)

  Bay Area Air Quality Management District. Kontakin Kami · Air District · Mga Tuntunin at Pagsunod · Mga Kasalukuyang Tuntunin; Regulation 6 Rule 6 ( Adopted ...

 • Regulation 6 Rule 5
  Regulation 6 Rule 5

  Bay Area Air Quality Management District. Kontakin Kami · Air District · Mga Tuntunin at Pagsunod · Pagbuo ng Tuntunin · Pagbuo ng Tuntunin; Regulation 6  ...

  Read More

  Bay Area Air Quality Management District. Kontakin Kami · Air District · Mga Tuntunin at Pagsunod · Pagbuo ng Tuntunin · Pagbuo ng Tuntunin; Regulation 6  ...

 • Regulation 12 Rule 15
  Regulation 12 Rule 15

  Bay Area Air Quality Management District. Kontakin Kami · Air District · Mga Tuntunin at Pagsunod · Pagbuo ng Tuntunin · Pagbuo ng Tuntunin; Regulation 12 ...

  Read More

  Bay Area Air Quality Management District. Kontakin Kami · Air District · Mga Tuntunin at Pagsunod · Pagbuo ng Tuntunin · Pagbuo ng Tuntunin; Regulation 12 ...

 • Mga Kasalukuyang Tuntunin
  Mga Kasalukuyang Tuntunin

  Tingnan ang buong teksto ng mga tuntunin at regulasyon ng Distrito ng Hangin.

  Read More
  Rules & Compliance  /  Current Rules

  Tingnan ang buong teksto ng mga tuntunin at regulasyon ng Distrito ng Hangin.

 • Regulation 3
  Regulation 3

  Bay Area Air Quality Management District. Kontakin Kami · Air District · Mga Tuntunin at Pagsunod · Mga Kasalukuyang Tuntunin; Regulation 3 ...

  Read More
  Rules & Compliance  /  Current Rules  /  Regulation 3

  Bay Area Air Quality Management District. Kontakin Kami · Air District · Mga Tuntunin at Pagsunod · Mga Kasalukuyang Tuntunin; Regulation 3 ...

 • Mga Patnubay sa Imbentaryo ng mga Emisyon ng Dalisayan
  Mga Patnubay sa Imbentaryo ng mga Emisyon ng Dalisayan

  Tingnan ang Mga Patnubay sa Imbentaryo ng Mga Emisyon ng Dalisayan, isang tagatulong para sa mga dalisayan ng petrolyo at mga tauhan ng Distrito ng ...

  Read More
  Permits  /  Permitting Manuals  /  Refinery Emissions Inventory Guidelines

  Tingnan ang Mga Patnubay sa Imbentaryo ng Mga Emisyon ng Dalisayan, isang tagatulong para sa mga dalisayan ng petrolyo at mga tauhan ng Distrito ng ...

 • Regulation 12 Rule 16
  Regulation 12 Rule 16

  Bay Area Air Quality Management District · Kontakin Kami · Air District · Mga Tuntunin at Pagsunod · Pagbuo ng Tuntunin · Pagbuo ng Tuntunin; Regulation 12 ...

  Read More
  Rules & Compliance  /  Rule Development  /  Rules Under Development  /  Regulation 12 Rule 16

  Bay Area Air Quality Management District · Kontakin Kami · Air District · Mga Tuntunin at Pagsunod · Pagbuo ng Tuntunin · Pagbuo ng Tuntunin; Regulation 12 ...

 • Mga Pagpapayo sa Tuntunin
  Mga Pagpapayo sa Tuntunin

  Tingnan ang mga pagpapayo sa mga tuntunin ng Distrito ng Hangin, na tumutulong na panatilihin ng kinokontrol na komunidad ang pagsunod sa mga tuntunin ...

  Read More
  Rules & Compliance  /  Rule Advisories

  Tingnan ang mga pagpapayo sa mga tuntunin ng Distrito ng Hangin, na tumutulong na panatilihin ng kinokontrol na komunidad ang pagsunod sa mga tuntunin ...

 • Regulation 6 Rule 7
  Regulation 6 Rule 7

  Bay Area Air Quality Management District. Kontakin Kami · Air District · Mga Tuntunin at Pagsunod · Pagbuo ng Tuntunin · Pagbuo ng Tuntunin; Regulation 6  ...

  Read More
  Rules & Compliance  /  Rule Development  /  Rules Under Development  /  Regulation 6 Rule 7

  Bay Area Air Quality Management District. Kontakin Kami · Air District · Mga Tuntunin at Pagsunod · Pagbuo ng Tuntunin · Pagbuo ng Tuntunin; Regulation 6  ...

 • Sunog sa Dalisayan ng Chevron
  Sunog sa Dalisayan ng Chevron

  Tingnan ang pinakahuling impormasyon tungkol sa sunog sa dalisayan ng Chevron ... Mga Tuntunin at Pagsunod .... Noong ika-6 ng Agosto, 2012, sa 6:15 p.m., ang isang malaking sunog ay nangyari sa dalisayan ng Chevron sa Richmond, ...

  Read More
  About Air Quality  /  Incidents and Advisories  /  Chevron Refinery Fire

  Tingnan ang pinakahuling impormasyon tungkol sa sunog sa dalisayan ng Chevron ... Mga Tuntunin at Pagsunod .... Noong ika-6 ng Agosto, 2012, sa 6:15 p.m., ang isang malaking sunog ay nangyari sa dalisayan ng Chevron sa Richmond, ...

 • Regulation 2 Rule 2
  Regulation 2 Rule 2

  Puwersang Tagakilos sa Dalisayan ng Estado · Air District · Mga Tuntunin at Pagsunod · Mga Kasalukuyang Tuntunin; Regulation 2 Rule 2. Learn about the Air ...

  Read More
  Rules & Compliance  /  Current Rules  /  Regulation 2 Rule 2

  Puwersang Tagakilos sa Dalisayan ng Estado · Air District · Mga Tuntunin at Pagsunod · Mga Kasalukuyang Tuntunin; Regulation 2 Rule 2. Learn about the Air ...

 • Mga Papel ng Dapat Malaman sa Pasilidad
  Mga Papel ng Dapat Malaman sa Pasilidad

  Puwersang Tagakilos sa Dalisayan ng Estado · Air District · Mga Tuntunin at Pagsunod; Mga Papel ng Dapat Malaman sa Pasilidad. Tingnan ang mga papel ng ...

  Read More
  Rules & Compliance  /  Facility Fact Sheets

  Puwersang Tagakilos sa Dalisayan ng Estado · Air District · Mga Tuntunin at Pagsunod; Mga Papel ng Dapat Malaman sa Pasilidad. Tingnan ang mga papel ng ...

 • Regulation 11 Rule 10
  Regulation 11 Rule 10

  Bay Area Air Quality Management District. Kontakin Kami · Air District · Mga Tuntunin at Pagsunod · Pagbuo ng Tuntunin · Pagbuo ng Tuntunin; Regulation 11 ...

  Read More

  Bay Area Air Quality Management District. Kontakin Kami · Air District · Mga Tuntunin at Pagsunod · Pagbuo ng Tuntunin · Pagbuo ng Tuntunin; Regulation 11 ...

 • Pampublikong Pagdinig
  Pampublikong Pagdinig

  Tingnan ang mga petsa at impormasyon tungkol sa darating at nakaraang mga pampublikong pagdinig tungkol sa iminumungkahing mga tuntunin at ...

  Read More
  Rules & Compliance  /  Rule Development  /  Public Hearings (Archive)

  Tingnan ang mga petsa at impormasyon tungkol sa darating at nakaraang mga pampublikong pagdinig tungkol sa iminumungkahing mga tuntunin at ...

 • Mga Tuntunin at Pagsunod
  Mga Tuntunin at Pagsunod

  Alamin ang tungkol sa mga pagsisikap ng Distrito ng Hangin na buuin ang mga tuntunin at regulasyon at tiyakin ang pagsunod sa mga ito.

  Read More
  Rules & Compliance

  Alamin ang tungkol sa mga pagsisikap ng Distrito ng Hangin na buuin ang mga tuntunin at regulasyon at tiyakin ang pagsunod sa mga ito.

Wood Burning Status
Wood Burning Status
 • Saturday,
  4/20

  No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 11/14/2017