Search

 • Puwersang Tagakilos sa Dalisayan ng Estado
  Puwersang Tagakilos sa Dalisayan ng Estado

  Alamin ang tungkol sa dedikasyon ng puwersang tagakilos ng dalisayan ng estado sa ... Puwersang Tagakilos sa Dalisayan ng Estado ... Pagbuo ng Tuntunin.

  Read More
  Rules & Compliance  /  State Refinery Task Force

  Alamin ang tungkol sa dedikasyon ng puwersang tagakilos ng dalisayan ng estado sa ... Puwersang Tagakilos sa Dalisayan ng Estado ... Pagbuo ng Tuntunin.

 • Mga Patnubay sa Imbentaryo ng mga Emisyon ng Dalisayan
  Mga Patnubay sa Imbentaryo ng mga Emisyon ng Dalisayan

  Tingnan ang Mga Patnubay sa Imbentaryo ng Mga Emisyon ng Dalisayan, isang tagatulong para sa mga dalisayan ng petrolyo at mga tauhan ng Distrito ng ...

  Read More
  Permits  /  Permitting Manuals  /  Refinery Emissions Inventory Guidelines

  Tingnan ang Mga Patnubay sa Imbentaryo ng Mga Emisyon ng Dalisayan, isang tagatulong para sa mga dalisayan ng petrolyo at mga tauhan ng Distrito ng ...

 • Mga Tuntunin at Pagsunod
  Mga Tuntunin at Pagsunod

  Alamin ang tungkol sa mga pagsisikap ng Distrito ng Hangin na buuin ang mga tuntunin at regulasyon at tiyakin ang pagsunod sa mga ito.

  Read More
  Rules & Compliance

  Alamin ang tungkol sa mga pagsisikap ng Distrito ng Hangin na buuin ang mga tuntunin at regulasyon at tiyakin ang pagsunod sa mga ito.

 • Mga Kasalukuyang Tuntunin
  Mga Kasalukuyang Tuntunin

  Tingnan ang buong teksto ng mga tuntunin at regulasyon ng Distrito ng Hangin. ... Puwersang Tagakilos sa Dalisayan ng Estado. Mga Kasalukuyang Tuntunin ...

  Read More

  Tingnan ang buong teksto ng mga tuntunin at regulasyon ng Distrito ng Hangin. ... Puwersang Tagakilos sa Dalisayan ng Estado. Mga Kasalukuyang Tuntunin ...

 • Regulation 6
  Regulation 6

  Mga Tuntunin at Pagsunod. Mga Kasalukuyang Tuntunin · Mga Pagpapayo sa Tuntunin ... Puwersang Tagakilos sa Dalisayan ng Estado · Air District · Mga ...

  Read More
  Rules & Compliance  /  Rule Development  /  Rules Under Development  /  Regulation 6

  Mga Tuntunin at Pagsunod. Mga Kasalukuyang Tuntunin · Mga Pagpapayo sa Tuntunin ... Puwersang Tagakilos sa Dalisayan ng Estado · Air District · Mga ...

 • Sunog sa Dalisayan ng Chevron
  Sunog sa Dalisayan ng Chevron

  Tingnan ang pinakahuling impormasyon tungkol sa sunog sa dalisayan ng Chevron ... Mga Tuntunin at Pagsunod ... Noong ika-6 ng Agosto, 2012, sa 6:15 p.m., ang isang malaking sunog ay nangyari sa dalisayan ng Chevron sa Richmond, ...

  Read More
  About Air Quality  /  Incidents and Advisories  /  Chevron Refinery Fire

  Tingnan ang pinakahuling impormasyon tungkol sa sunog sa dalisayan ng Chevron ... Mga Tuntunin at Pagsunod ... Noong ika-6 ng Agosto, 2012, sa 6:15 p.m., ang isang malaking sunog ay nangyari sa dalisayan ng Chevron sa Richmond, ...

 • Pampublikong Pagdinig
  Pampublikong Pagdinig

  Tingnan ang mga petsa at impormasyon tungkol sa darating at nakaraang mga pampublikong pagdinig tungkol sa iminumungkahing mga tuntunin at ...

  Read More
  Rules & Compliance  /  Rule Development  /  Public Hearings (Archive)

  Tingnan ang mga petsa at impormasyon tungkol sa darating at nakaraang mga pampublikong pagdinig tungkol sa iminumungkahing mga tuntunin at ...

 • Pagbuo ng Tuntunin
  Pagbuo ng Tuntunin

  Humanap ng impormasyon tungkol sa mga iminumungkahing tuntunin, kabilang ang mga burador na tuntunin, mga pagkakataon para sa paglahok ng publiko, ...

  Read More
  Rules & Compliance  /  Rule Development  /  Rules Under Development

  Humanap ng impormasyon tungkol sa mga iminumungkahing tuntunin, kabilang ang mga burador na tuntunin, mga pagkakataon para sa paglahok ng publiko, ...

 • Regulation 13 Rule 1
  Regulation 13 Rule 1

  Mga Tuntunin ng Dalisayan, Klima, Asbestos · Tungkol sa Kalidad ng Hangin · Air Quality Summaries · Current Air Quality · Open Burn Map · Air Quality Forecast  ...

  Read More

  Mga Tuntunin ng Dalisayan, Klima, Asbestos · Tungkol sa Kalidad ng Hangin · Air Quality Summaries · Current Air Quality · Open Burn Map · Air Quality Forecast  ...

 • Regulation 6 Rule 6
  Regulation 6 Rule 6

  5 Abr 2018 ... Kontakin Kami · Air District · Mga Tuntunin at Pagsunod · Pagbuo ng Tuntunin · Pagbuo ng Tuntunin; Regulation 6 Rule 6. Section Menu ...

  Read More
  Rules & Compliance  /  Rule Development  /  Rules Under Development  /  Regulation 6 Rule 6

  5 Abr 2018 ... Kontakin Kami · Air District · Mga Tuntunin at Pagsunod · Pagbuo ng Tuntunin · Pagbuo ng Tuntunin; Regulation 6 Rule 6. Section Menu ...

 • Regulation 2 Rule 1
  Regulation 2 Rule 1

  Puwersang Tagakilos sa Dalisayan ng Estado · Air District · Mga Tuntunin at Pagsunod · Mga Kasalukuyang Tuntunin; Regulation 2 Rule 1. Learn about the Air ...

  Read More
  Rules & Compliance  /  Current Rules  /  Regulation 2 Rule 1

  Puwersang Tagakilos sa Dalisayan ng Estado · Air District · Mga Tuntunin at Pagsunod · Mga Kasalukuyang Tuntunin; Regulation 2 Rule 1. Learn about the Air ...

 • Regulation 3
  Regulation 3

  Puwersang Tagakilos sa Dalisayan ng Estado · Air District · Mga Tuntunin at Pagsunod · Mga Kasalukuyang Tuntunin; Regulation 3. Learn about the Air ...

  Read More
  Rules & Compliance  /  Current Rules  /  Regulation 3

  Puwersang Tagakilos sa Dalisayan ng Estado · Air District · Mga Tuntunin at Pagsunod · Mga Kasalukuyang Tuntunin; Regulation 3. Learn about the Air ...

 • Pagbuo ng Tuntunin
  Pagbuo ng Tuntunin

  1 May 2017 ... Alamin kung paano bumubuo ng mga tuntunin ang Distrito ng Hangin na nagpapabuti sa lokal na kalidad ng hangin at nagpoprotekta sa ...

  Read More
  Rules & Compliance  /  Rule Development

  1 May 2017 ... Alamin kung paano bumubuo ng mga tuntunin ang Distrito ng Hangin na nagpapabuti sa lokal na kalidad ng hangin at nagpoprotekta sa ...

 • Mga Papel ng Dapat Malaman sa Pasilidad
  Mga Papel ng Dapat Malaman sa Pasilidad

  30 Nob 2015 ... Puwersang Tagakilos sa Dalisayan ng Estado · Air District · Mga Tuntunin at Pagsunod; Mga Papel ng Dapat Malaman sa Pasilidad. Tingnan ...

  Read More
  Rules & Compliance  /  Facility Fact Sheets

  30 Nob 2015 ... Puwersang Tagakilos sa Dalisayan ng Estado · Air District · Mga Tuntunin at Pagsunod; Mga Papel ng Dapat Malaman sa Pasilidad. Tingnan ...

 • Pagsasanay sa Pagsunod ng Industriya
  Pagsasanay sa Pagsunod ng Industriya

  Puwersang Tagakilos sa Dalisayan ng Estado · Air District · Mga Tuntunin at Pagsunod · Tulong sa Pagsunod; Paaralan sa Pagsunod ng Industriya. Alamin ang ...

  Read More
  Rules & Compliance  /  Compliance Assistance  /  Industry Compliance Schools

  Puwersang Tagakilos sa Dalisayan ng Estado · Air District · Mga Tuntunin at Pagsunod · Tulong sa Pagsunod; Paaralan sa Pagsunod ng Industriya. Alamin ang ...

 • BAAQMD
  BAAQMD

  The Air District's Board of Directors unanimously adopted strong new provisions that will significantly improve the agency's wood burning regulation designed to ...

  Read More

  The Air District's Board of Directors unanimously adopted strong new provisions that will significantly improve the agency's wood burning regulation designed to ...

 • Mga Plano sa Pagbawas ng Liyab
  Mga Plano sa Pagbawas ng Liyab

  Ang limang dalisayan ng petrolyo sa Bay Area ay naghanda ng mga planong ito na napapailalim sa Regulasyon 12, Tuntunin 12: Mga Liyab sa mga Dalisayan ...

  Read More
  Plans & Climate  /  Emission Tracking & Monitoring Plans  /  Flare Minimization Plans

  Ang limang dalisayan ng petrolyo sa Bay Area ay naghanda ng mga planong ito na napapailalim sa Regulasyon 12, Tuntunin 12: Mga Liyab sa mga Dalisayan ...

 • Mga Payo sa Pagsunod
  Mga Payo sa Pagsunod

  Puwersang Tagakilos sa Dalisayan ng Estado · Air District · Mga Tuntunin at Pagsunod · Tulong sa Pagsunod; Mga Payo sa Pagsunod. Humanap ng mga payo ...

  Read More
  Rules & Compliance  /  Compliance Assistance  /  Compliance Tips

  Puwersang Tagakilos sa Dalisayan ng Estado · Air District · Mga Tuntunin at Pagsunod · Tulong sa Pagsunod; Mga Payo sa Pagsunod. Humanap ng mga payo ...

 • Rule Development Staff & Assignments
  Rule Development Staff & Assignments

  This is the Page Introduction. Please replace this SAMPLE copy with the actual copy intended for this area of the page. Contact Us. Gregory Nudd

  Read More
  Rules & Compliance  /  Rule Development  /  Rule Development Staff & Assignments

  This is the Page Introduction. Please replace this SAMPLE copy with the actual copy intended for this area of the page. Contact Us. Gregory Nudd

 • Air Monitoring Data
  Air Monitoring Data

  Mga Tuntunin at Pagsunod · Current Rules · Rule Advisories · Rule .... Mga Insidente at Pagpapayo · Sunog sa Dalisayan ng Chevron · Wildfire Safety.

  Read More
  About Air Quality  /  Current Air Quality  /  Air Monitoring Data

  Mga Tuntunin at Pagsunod · Current Rules · Rule Advisories · Rule .... Mga Insidente at Pagpapayo · Sunog sa Dalisayan ng Chevron · Wildfire Safety.

Spare the Air Status
Spare the Air Status
 • Monday,
  5/21

  No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 11/14/2017