Search

 • Programang Proteksiyon ng Klima
  Programang Proteksiyon ng Klima

  Alamin ang tungkol sa Programang Proteksiyon ng Klima at ang Hangarin sa Pagbawas ng Gas ng Greenhouse ng 2050 at Panrehiyong Estratehiya sa Proteksiyon ng Klima.

  Read More
  Plans & Climate  /  Climate Protection  /  Climate Protection Planning Program

  Alamin ang tungkol sa Programang Proteksiyon ng Klima at ang Hangarin sa Pagbawas ng Gas ng Greenhouse ng 2050 at Panrehiyong Estratehiya sa Proteksiyon ng Klima.

 • Proteksiyon ng Klima
  Proteksiyon ng Klima

  Gamitin ang mga lokal na tagatulong, mga organisasyon, komite, at pangkat na nakalaang protektahan ang ating klima.

  Read More
  Plans & Climate  /  Climate Protection

  Gamitin ang mga lokal na tagatulong, mga organisasyon, komite, at pangkat na nakalaang protektahan ang ating klima.

 • Komite sa Proteksiyon ng Klima
  Komite sa Proteksiyon ng Klima

  Mga Miyembro ng Komite. Komite sa mga Tauhan - Miyembro; Komite sa Proteksiyon ng Klima - Miyembro; Komite sa Gumagalaw na Pinanggagalingan - Miyembro ...

  Read More
  About the Air District  /  Board of Directors  /  Committees  /  Climate Protection Committee

  Mga Miyembro ng Komite. Komite sa mga Tauhan - Miyembro; Komite sa Proteksiyon ng Klima - Miyembro; Komite sa Gumagalaw na Pinanggagalingan - Miyembro ...

 • Mga Tagatulong sa Klima
  Mga Tagatulong sa Klima

  Alamin kung paano nakakaapekto ang pagbabago ng klima sa ating planeta, paano ka makakatulong na bawasan ang gas ng greenhouse, at ano ang ginagawa ng Distrito ng Hangin upang protektahan ang klima.

  Read More
  Plans & Climate  /  Climate Protection  /  More About Climate Change

  Alamin kung paano nakakaapekto ang pagbabago ng klima sa ating planeta, paano ka makakatulong na bawasan ang gas ng greenhouse, at ano ang ginagawa ng Distrito ng Hangin upang protektahan ang klima.

 • San Francisco County
  San Francisco County

  Kumuha ng kaalaman tungkol sa San Francisco County, ang klima, potensiyal ng pagpaparumi sa hangin, at mga lokal na pagsisikap na pabutihin ang kalidad ng hangin.

  Read More
  In Your Community  /  San Francisco County

  Kumuha ng kaalaman tungkol sa San Francisco County, ang klima, potensiyal ng pagpaparumi sa hangin, at mga lokal na pagsisikap na pabutihin ang kalidad ng hangin.

 • Vehicle Miles Traveled Data Portal
  Vehicle Miles Traveled Data Portal

  11 Set 2017 ... The Bay Area is home to more local climate action plans than any other metropolitan region in the U.S. To assist Bay Area local governments in developing and updating the community-wide greenhouse gas emissions inventories that are central to these planning efforts, the Air District has partnered with ...

  Read More
  Plans & Climate  /  Climate Protection  /  Local Government Support  /  Vehicle Miles Traveled Data Portal

  11 Set 2017 ... The Bay Area is home to more local climate action plans than any other metropolitan region in the U.S. To assist Bay Area local governments in developing and updating the community-wide greenhouse gas emissions inventories that are central to these planning efforts, the Air District has partnered with ...

 • Plano sa Partisipasyon ng Publiko
  Plano sa Partisipasyon ng Publiko

  Ang Plano sa Partisipasyon ng Publiko(10 Mb PDF, 129 pgs, revised 06/29/15) ay naglalarawan sa plano sa paglahok ng Distrito ng Hangin upang panatilihin ang mga residente ng Bay Area na may impormasyon at kalahok sa mga aktibidad nito. Ang plano ay naglalarawan kung paano ang nagtatrabaho ang Distrito ng ...

  Read More
  Plans & Climate  /  Public Participation Plan

  Ang Plano sa Partisipasyon ng Publiko(10 Mb PDF, 129 pgs, revised 06/29/15) ay naglalarawan sa plano sa paglahok ng Distrito ng Hangin upang panatilihin ang mga residente ng Bay Area na may impormasyon at kalahok sa mga aktibidad nito. Ang plano ay naglalarawan kung paano ang nagtatrabaho ang Distrito ng ...

 • Batas sa Kalidad ng Kapaligiran ng California
  Batas sa Kalidad ng Kapaligiran ng California

  Alamin ang tungkol sa Batas sa Kalidad ng Kapaligiran ng California at ang pagsisikap ng Distrito ng Hangin na bawasan ang mga lokal na epekto sa kalidad ng hangin mula sa mga iminumungkahing proyekto at plano.

  Read More
  Plans & Climate  /  California Environmental Quality Act (CEQA)

  Alamin ang tungkol sa Batas sa Kalidad ng Kapaligiran ng California at ang pagsisikap ng Distrito ng Hangin na bawasan ang mga lokal na epekto sa kalidad ng hangin mula sa mga iminumungkahing proyekto at plano.

 • Mga Planong Binubuo
  Mga Planong Binubuo

  Ang Plano sa Malinis na Hangin ng 2016/Panrehiyong Estratehiya sa Proteksiyon ng Klima (Clean Air Plan/Regional Climate Protection Strategy, CAP/ RCPS) ay magiging isang mapa ng daan para sa mga pagsisikap ng Distrito ng Hangin sa susunod na ilang taon upang bawasan ang pagpaparumi sa hangin at ...

  Read More
  Plans & Climate  /  Air Quality Plans  /  Plans Under Development

  Ang Plano sa Malinis na Hangin ng 2016/Panrehiyong Estratehiya sa Proteksiyon ng Klima (Clean Air Plan/Regional Climate Protection Strategy, CAP/ RCPS) ay magiging isang mapa ng daan para sa mga pagsisikap ng Distrito ng Hangin sa susunod na ilang taon upang bawasan ang pagpaparumi sa hangin at ...

 • Mga Dokumento ng CARE
  Mga Dokumento ng CARE

  Tingnan ang mga ulat at dokumento ng Programang CARE.

  Read More
  Plans & Climate  /  Community Air Risk Evaluation (CARE) Program  /  Documents

  Tingnan ang mga ulat at dokumento ng Programang CARE.

 • Mga Liham ng Komento
  Mga Liham ng Komento

  Tingnan ang mga liham na ipinadala sa mga lokal na lungsod at county ng Distrito ng Hangin na nagkokomento sa pagsusuri sa kalidad ng hangin ng isang proyekto.

  Read More
  Plans & Climate  /  California Environmental Quality Act (CEQA)  /  CEQA Comment Letters

  Tingnan ang mga liham na ipinadala sa mga lokal na lungsod at county ng Distrito ng Hangin na nagkokomento sa pagsusuri sa kalidad ng hangin ng isang proyekto.

 • Edukasyon sa Pakikipag-ugnayan sa Kabataan
  Edukasyon sa Pakikipag-ugnayan sa Kabataan

  Kumuha ng kaalaman tungkol sa lokal na mga programa sa pakikipag-ugnayan, magtakda ng isang tagapagsalita para sa iyong paaralan, o i-download ang aming libreng kurikulum sa pagbabago ng klima.

  Read More
  In Your Community  /  Youth Outreach Education

  Kumuha ng kaalaman tungkol sa lokal na mga programa sa pakikipag-ugnayan, magtakda ng isang tagapagsalita para sa iyong paaralan, o i-download ang aming libreng kurikulum sa pagbabago ng klima.

 • Mga Kasangkapan at Pamamaraan
  Mga Kasangkapan at Pamamaraan

  7 May 2015 ... Ang kasangkapan sa pagsusuri ng kalidad ng hangin na nasa ibaba ay nilalayong tulungan ang mga namumunong ahensiya sa pagsusuri ng mga epekto sa kalidad ng hangin mula sa iminumungkahing mga proyekto at plano sa paggamit ng lupa.

  Read More
  Plans & Climate  /  California Environmental Quality Act (CEQA)  /  Tools and Methodologies

  7 May 2015 ... Ang kasangkapan sa pagsusuri ng kalidad ng hangin na nasa ibaba ay nilalayong tulungan ang mga namumunong ahensiya sa pagsusuri ng mga epekto sa kalidad ng hangin mula sa iminumungkahing mga proyekto at plano sa paggamit ng lupa.

 • Solar PV Ordinance
  Solar PV Ordinance

  14 Set 2017 ... The Bay Area Solar Photovoltaic Ordinance Toolkit, a project of the Bay Area Regional Collaborative* and the Bay Area Regional Energy Network (BayREN)** , provides guidance for Bay Area cities and counties that are interested in requiring solar photovoltaic, or PV, systems on new single-family and ...

  Read More
  Plans & Climate  /  Climate Protection  /  Local Government Support  /  Solar PV Ordinance

  14 Set 2017 ... The Bay Area Solar Photovoltaic Ordinance Toolkit, a project of the Bay Area Regional Collaborative* and the Bay Area Regional Energy Network (BayREN)** , provides guidance for Bay Area cities and counties that are interested in requiring solar photovoltaic, or PV, systems on new single-family and ...

 • Sonoma County
  Sonoma County

  Kumuha ng kaalaman tungkol sa Sonoma County - ang klima, potensiyal ng mga inaalala sa pagpaparumi sa hangin, at kasalukuyang kalidad ng hangin. Maaari mo ring tingnan ang mga gaganapin ng Distrito ng Hangin sa Sonoma County at basahin ang tungkol sa mga lokal na pagsisikap na pabutihin ang kalidad ng ...

  Read More
  In Your Community  /  Sonoma County

  Kumuha ng kaalaman tungkol sa Sonoma County - ang klima, potensiyal ng mga inaalala sa pagpaparumi sa hangin, at kasalukuyang kalidad ng hangin. Maaari mo ring tingnan ang mga gaganapin ng Distrito ng Hangin sa Sonoma County at basahin ang tungkol sa mga lokal na pagsisikap na pabutihin ang kalidad ng ...

 • BAAQMD
  BAAQMD

  The Air District's Board of Directors unanimously adopted strong new provisions that will significantly improve the agency's wood burning regulation designed to further safeguard public health against the hazards of fine particle pollution. The changes to the Air District's wood burning regulation tighten exemptions and ...

  Read More

  The Air District's Board of Directors unanimously adopted strong new provisions that will significantly improve the agency's wood burning regulation designed to further safeguard public health against the hazards of fine particle pollution. The changes to the Air District's wood burning regulation tighten exemptions and ...

 • AB 617: Community Health Protection Program
  AB 617: Community Health Protection Program

  12 Ene 2018 ... The Air District is excited to expand our robust efforts to reduce community exposure to air pollutants. The Community Health Protection Program will work with Bay Area communities to plan and implement Assembly Bill 617 (C. Garcia, Chapter 136, Statutes of 2017). This collaborative initiative will employ ...

  Read More
  Plans & Climate  /  AB 617: Community Health Protection Program

  12 Ene 2018 ... The Air District is excited to expand our robust efforts to reduce community exposure to air pollutants. The Community Health Protection Program will work with Bay Area communities to plan and implement Assembly Bill 617 (C. Garcia, Chapter 136, Statutes of 2017). This collaborative initiative will employ ...

 • Plano sa Kahandaan ng Plug-in na de-kuryenteng mga Sasakyan
  Plano sa Kahandaan ng Plug-in na de-kuryenteng mga Sasakyan

  Ang Plano sa Kahandaan ng Plug-in na De-kuryenteng mga Sasakyan ng Bay Area ay nag-aalay ng patnubay sa paghahanda ng lokal na paggamit ng mga de -kuryenteng sasakyan sa Bay Area.

  Read More
  Plans & Climate  /  Bay Area PEV Program  /  PEV Readiness Plan

  Ang Plano sa Kahandaan ng Plug-in na De-kuryenteng mga Sasakyan ng Bay Area ay nag-aalay ng patnubay sa paghahanda ng lokal na paggamit ng mga de -kuryenteng sasakyan sa Bay Area.

 • Sentro ng Tagatulong sa De-kuryenteng Sasakyan
  Sentro ng Tagatulong sa De-kuryenteng Sasakyan

  Alamin ang tungkol sa mga programa ng Distrito ng Hangin upang palawakin ang paggamit ng de-kuryenteng sasakyan at bawasan ang pagpaparumi sa hangin sa Bay Area.

  Read More
  Plans & Climate  /  Bay Area PEV Program  /  EV Resource Center

  Alamin ang tungkol sa mga programa ng Distrito ng Hangin upang palawakin ang paggamit ng de-kuryenteng sasakyan at bawasan ang pagpaparumi sa hangin sa Bay Area.

 • Marin County
  Marin County

  Kumuha ng kaalaman tungkol sa Marin County, ang klima, potensiyal ng pagpaparumi sa hangin, at mga lokal na pagsisikap na pabutihin ang kalidad ng hangin nito.

  Read More
  In Your Community  /  Marin County

  Kumuha ng kaalaman tungkol sa Marin County, ang klima, potensiyal ng pagpaparumi sa hangin, at mga lokal na pagsisikap na pabutihin ang kalidad ng hangin nito.

Wood Burning Status
Wood Burning Status
 • Saturday,
  2/24

  No Spare the Air Alert in Effect

 • Sunday,
  2/25

  No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 11/14/2017