Search

 • Lực Lượng Đặc Nhiệm của Nhà Máy Tinh Chế trong Tiểu Bang
  Lực Lượng Đặc Nhiệm của Nhà Máy Tinh Chế trong Tiểu Bang

  Tìm hiểu về cam kết của lực lượng đặc nhiệm tiểu bang về nhà máy tinh chế đối với sức khỏe và an toàn của công nhân tại nhà máy cũng như của các cộng đồng khu vực, và các hoạt động gần đây nhất của lực lượng.

  Read More
  Rules & Compliance  /  State Refinery Task Force

  Tìm hiểu về cam kết của lực lượng đặc nhiệm tiểu bang về nhà máy tinh chế đối với sức khỏe và an toàn của công nhân tại nhà máy cũng như của các cộng đồng khu vực, và các hoạt động gần đây nhất của lực lượng.

 • Vụ Cháy Tại Nhà Máy Tinh Chế Chevron
  Vụ Cháy Tại Nhà Máy Tinh Chế Chevron

  Ngày 6 tháng 8 năm 2012, lúc 6:15 chiều, một vụ cháy nghiêm trọng đã xảy ra tại nhà máy tinh chế Chevron tại Richmond, California, dẫn đến một cảnh báo cộng đồng, lệnh mọi người trú ẩn tại chỗ trong vòng năm tiếng, và hàng nghìn cư dân phải điều trị y tế. Bảng dưới đây sẽ trình bày thông tin về biến cố này ...

  Read More
  About Air Quality  /  Incidents and Advisories  /  Chevron Refinery Fire

  Ngày 6 tháng 8 năm 2012, lúc 6:15 chiều, một vụ cháy nghiêm trọng đã xảy ra tại nhà máy tinh chế Chevron tại Richmond, California, dẫn đến một cảnh báo cộng đồng, lệnh mọi người trú ẩn tại chỗ trong vòng năm tiếng, và hàng nghìn cư dân phải điều trị y tế. Bảng dưới đây sẽ trình bày thông tin về biến cố này ...

 • Regulation 2 Rule 2
  Regulation 2 Rule 2

  16 Tháng Mười 2017 ... Lực Lượng Đặc Nhiệm của Nhà Máy Tinh Chế trong Tiểu Bang · Air District · Điều Lệ & Tuân Thủ · Soạn Thảo Điều Lệ · Điều Lệ Đang Được Soạn Thảo; Regulation 2 Rule 2. Learn about the Air District's development process for amendments to Regulation 2, Rule 2, which would work with other ...

  Read More
  Rules & Compliance  /  Rule Development  /  Rules Under Development  /  Regulation 2 Rule 2

  16 Tháng Mười 2017 ... Lực Lượng Đặc Nhiệm của Nhà Máy Tinh Chế trong Tiểu Bang · Air District · Điều Lệ & Tuân Thủ · Soạn Thảo Điều Lệ · Điều Lệ Đang Được Soạn Thảo; Regulation 2 Rule 2. Learn about the Air District's development process for amendments to Regulation 2, Rule 2, which would work with other ...

 • Kế Hoạch Tối Giảm Bùng Phát
  Kế Hoạch Tối Giảm Bùng Phát

  Năm nhà máy tinh chế dầu khí Vùng Vịnh đã lập kế hoạch theo Quy Định 12, Điều Lệ 12: Bùng Phát tại Nhà Máy Tinh Chế Xăng Dầu. Theo Quy Định 12-12, mỗi Phiên Bản Cập Nhật Hằng Năm FMP phải bao gồm: Những biện pháp phòng ngừa mới được xác định trong quá trình điều tra các sự kiện bùng phát xảy ra trong ...

  Read More
  Plans & Climate  /  Emission Tracking & Monitoring Plans  /  Flare Minimization Plans

  Năm nhà máy tinh chế dầu khí Vùng Vịnh đã lập kế hoạch theo Quy Định 12, Điều Lệ 12: Bùng Phát tại Nhà Máy Tinh Chế Xăng Dầu. Theo Quy Định 12-12, mỗi Phiên Bản Cập Nhật Hằng Năm FMP phải bao gồm: Những biện pháp phòng ngừa mới được xác định trong quá trình điều tra các sự kiện bùng phát xảy ra trong ...

 • Điều Lệ Đang Được Soạn Thảo
  Điều Lệ Đang Được Soạn Thảo

  Tìm hiểu thông tin về các điều lệ đề xuất, bao gồm các hồ sơ dự thảo điều lệ, cơ hội tham gia công cộng, và các tài liệu về hội thảo công cộng.

  Read More
  Rules & Compliance  /  Rule Development  /  Rules Under Development

  Tìm hiểu thông tin về các điều lệ đề xuất, bao gồm các hồ sơ dự thảo điều lệ, cơ hội tham gia công cộng, và các tài liệu về hội thảo công cộng.

 • Điều Lệ Về Lệ phí Giấy Phép
  Điều Lệ Về Lệ phí Giấy Phép

  Quy Định về Giấy Phép mô tả các điều kiện ban hành giấy phép của Địa Hạt Không Khí. Các chương trình cấp giấy phép này bảo vệ sức khoẻ cộng đồng bằng cách hạn chế các chất ô nhiễm không khí như các hợp chất hữu cơ quang hoá (POC), các hợp chất hữu cơ phi quang hoá (NPOC), vật chất dạng hạt (PM), nitơ ...

  Read More
  Permits  /  Permit Regulation Changes

  Quy Định về Giấy Phép mô tả các điều kiện ban hành giấy phép của Địa Hạt Không Khí. Các chương trình cấp giấy phép này bảo vệ sức khoẻ cộng đồng bằng cách hạn chế các chất ô nhiễm không khí như các hợp chất hữu cơ quang hoá (POC), các hợp chất hữu cơ phi quang hoá (NPOC), vật chất dạng hạt (PM), nitơ ...

 • Air district settles case with San Francisco Hilton Hotel
  Air district settles case with San Francisco Hilton Hotel

  1 ngày trước ... Trang Chính để Liên Lạc Chúng Tôi · Bay Area Air Quality Management District A Healthy Breathing Environment For Every Bay Area Resident. skip to: Content | Footer. tìm kiếm phổ biến: Điều Lệ Tinh Chế, Khí Hậu, Asbestos · Về Phẩm Chất Không Khí · Air Quality Summaries · Current Air Quality · Open ...

  Read More
  News & Events  /  Air district settles case with San Francisco Hilton Hotel

  1 ngày trước ... Trang Chính để Liên Lạc Chúng Tôi · Bay Area Air Quality Management District A Healthy Breathing Environment For Every Bay Area Resident. skip to: Content | Footer. tìm kiếm phổ biến: Điều Lệ Tinh Chế, Khí Hậu, Asbestos · Về Phẩm Chất Không Khí · Air Quality Summaries · Current Air Quality · Open ...

 • Soạn Thảo Điều Lệ
  Soạn Thảo Điều Lệ

  Tìm hiểu về cách thức Địa Hạt Không Khí soạn thảo các điều lệ nhằm cải thiện phẩm chất không khí và bảo vệ sức khỏe của cư dân Vùng Vịnh.

  Read More
  Rules & Compliance  /  Rule Development

  Tìm hiểu về cách thức Địa Hạt Không Khí soạn thảo các điều lệ nhằm cải thiện phẩm chất không khí và bảo vệ sức khỏe của cư dân Vùng Vịnh.

 • Regulation 12 Rule 16
  Regulation 12 Rule 16

  Learn about the Air District's development process for Regulation 12, Rule 16, which would place a numeric cap on greenhouse gas emissions at refineries. Find out about the status and anticipated timeline of the rule development process. Information on hearings, workshops, and other events is provided below , along with ...

  Read More
  Rules & Compliance  /  Rule Development  /  Rules Under Development  /  Regulation 12 Rule 16

  Learn about the Air District's development process for Regulation 12, Rule 16, which would place a numeric cap on greenhouse gas emissions at refineries. Find out about the status and anticipated timeline of the rule development process. Information on hearings, workshops, and other events is provided below , along with ...

 • Điều Lệ & Tuân Thủ
  Điều Lệ & Tuân Thủ

  Tìm hiểu về những nỗ lực của Địa Hạt Không Khí trong việc thực hiện và bảo đảm tuân tủ các điều lệ và quy định.

  Read More
  Rules & Compliance

  Tìm hiểu về những nỗ lực của Địa Hạt Không Khí trong việc thực hiện và bảo đảm tuân tủ các điều lệ và quy định.

 • Health Advisory & Spare the Air Alerts in effect through Wednesday
  Health Advisory & Spare the Air Alerts in effect through Wednesday

  17 Tháng Mười 2017 ... Trang Chính để Liên Lạc Chúng Tôi · Bay Area Air Quality Management District A Healthy Breathing Environment For Every Bay Area Resident. skip to: Content | Footer. tìm kiếm phổ biến: Điều Lệ Tinh Chế, Khí Hậu, Asbestos · Về Phẩm Chất Không Khí · Air Quality Summaries · Current Air Quality · Open ...

  Read More
  News & Events  /  Health Advisory & Spare the Air Alerts in effect through Wednesday

  17 Tháng Mười 2017 ... Trang Chính để Liên Lạc Chúng Tôi · Bay Area Air Quality Management District A Healthy Breathing Environment For Every Bay Area Resident. skip to: Content | Footer. tìm kiếm phổ biến: Điều Lệ Tinh Chế, Khí Hậu, Asbestos · Về Phẩm Chất Không Khí · Air Quality Summaries · Current Air Quality · Open ...

 • Health Advisory, Spare The Air Alert
  Health Advisory, Spare The Air Alert

  11 Tháng Mười 2017 ... Trang Chính để Liên Lạc Chúng Tôi · Bay Area Air Quality Management District A Healthy Breathing Environment For Every Bay Area Resident. skip to: Content | Footer. tìm kiếm phổ biến: Điều Lệ Tinh Chế, Khí Hậu, Asbestos · Về Phẩm Chất Không Khí · Air Quality Summaries · Current Air Quality · Open ...

  Read More
  News & Events  /  Health Advisory, Spare The Air Alert

  11 Tháng Mười 2017 ... Trang Chính để Liên Lạc Chúng Tôi · Bay Area Air Quality Management District A Healthy Breathing Environment For Every Bay Area Resident. skip to: Content | Footer. tìm kiếm phổ biến: Điều Lệ Tinh Chế, Khí Hậu, Asbestos · Về Phẩm Chất Không Khí · Air Quality Summaries · Current Air Quality · Open ...

 • Uỷ Ban Chính Sách Chung
  Uỷ Ban Chính Sách Chung

  Tư Cách Thành Viên Uỷ Ban. Uỷ Ban Điều Hành - Phó Chủ Tịch; Uỷ Ban Chính Sách Chung - Uỷ Viên; Uỷ Ban Ngân Sách & Tài Chánh - Uỷ Viên; Uỷ Ban Nguồn Ô Nhiễm Cố Định - Uỷ Viên ...

  Read More
  About the Air District  /  Board of Directors  /  Committees  /  Joint Policy Committee

  Tư Cách Thành Viên Uỷ Ban. Uỷ Ban Điều Hành - Phó Chủ Tịch; Uỷ Ban Chính Sách Chung - Uỷ Viên; Uỷ Ban Ngân Sách & Tài Chánh - Uỷ Viên; Uỷ Ban Nguồn Ô Nhiễm Cố Định - Uỷ Viên ...

 • Lịch Sử của Địa Hạt Không Khí
  Lịch Sử của Địa Hạt Không Khí

  Địa Hạt Không Khí thông qua một quy định về giám sát bộc phát đối với các nhà máy tinh chế, Quy Định 12, Điều Lệ 11, đòi hỏi các nhà máy tinh chế phải theo dõi khối lượng và thành phần của khí đốt trong chất bộc phát từ nhà máy tinh chế , để tính toán lượng phát thải bộc dựa trên dữ liệu này, và báo cáo thông tin này ...

  Read More
  About the Air District  /  History of Air District

  Địa Hạt Không Khí thông qua một quy định về giám sát bộc phát đối với các nhà máy tinh chế, Quy Định 12, Điều Lệ 11, đòi hỏi các nhà máy tinh chế phải theo dõi khối lượng và thành phần của khí đốt trong chất bộc phát từ nhà máy tinh chế , để tính toán lượng phát thải bộc dựa trên dữ liệu này, và báo cáo thông tin này ...

 • Bí Quyết Tuân Thủ
  Bí Quyết Tuân Thủ

  Lực Lượng Đặc Nhiệm của Nhà Máy Tinh Chế trong Tiểu Bang · Air District · Điều Lệ & Tuân Thủ · Hỗ Trợ Tuân Thủ; Bí Quyết Tuân Thủ. Tìm kiếm bí quyết và trả lời các câu hỏi thường gặp về việc tuân thủ đối với chủ sở hữu kinh doanh, nhà quản lý và nhân viên là những người làm việc trong các ngành công nghiệp quy ...

  Read More
  Rules & Compliance  /  Compliance Assistance  /  Compliance Tips

  Lực Lượng Đặc Nhiệm của Nhà Máy Tinh Chế trong Tiểu Bang · Air District · Điều Lệ & Tuân Thủ · Hỗ Trợ Tuân Thủ; Bí Quyết Tuân Thủ. Tìm kiếm bí quyết và trả lời các câu hỏi thường gặp về việc tuân thủ đối với chủ sở hữu kinh doanh, nhà quản lý và nhân viên là những người làm việc trong các ngành công nghiệp quy ...

 • Air District sounds alarm on state's greenhouse gas reduction proposal
  Air District sounds alarm on state's greenhouse gas reduction proposal

  14 Tháng Bảy 2017 ... Trang Chính để Liên Lạc Chúng Tôi · Bay Area Air Quality Management District A Healthy Breathing Environment For Every Bay Area Resident. skip to: Content | Footer. tìm kiếm phổ biến: Điều Lệ Tinh Chế, Khí Hậu, Asbestos · Về Phẩm Chất Không Khí · Air Quality Summaries · Current Air Quality · Open ...

  Read More
  News & Events  /  Air District sounds alarm on state’s greenhouse gas reduction proposal

  14 Tháng Bảy 2017 ... Trang Chính để Liên Lạc Chúng Tôi · Bay Area Air Quality Management District A Healthy Breathing Environment For Every Bay Area Resident. skip to: Content | Footer. tìm kiếm phổ biến: Điều Lệ Tinh Chế, Khí Hậu, Asbestos · Về Phẩm Chất Không Khí · Air Quality Summaries · Current Air Quality · Open ...

 • Air Monitoring Data
  Air Monitoring Data

  Bay Area Air Quality Management District A Healthy Breathing Environment For Every Bay Area Resident. skip to: Content | Footer. tìm kiếm phổ biến: Điều Lệ Tinh Chế, Khí Hậu, Asbestos · Về Phẩm Chất Không Khí · Air Quality Summaries · Current Air Quality · Open Burn Map · Air Quality Forecast · Incidents & Advisories  ...

  Read More
  About Air Quality  /  Current Air Quality  /  Air Monitoring Data

  Bay Area Air Quality Management District A Healthy Breathing Environment For Every Bay Area Resident. skip to: Content | Footer. tìm kiếm phổ biến: Điều Lệ Tinh Chế, Khí Hậu, Asbestos · Về Phẩm Chất Không Khí · Air Quality Summaries · Current Air Quality · Open Burn Map · Air Quality Forecast · Incidents & Advisories  ...

 • Winter Spare the Air season starts November 1
  Winter Spare the Air season starts November 1

  30 Tháng Mười 2017 ... Điều Lệ Tinh Chế, Khí Hậu, Asbestos · Về Phẩm Chất Không Khí · Air Quality Summaries · Current Air Quality · Open Burn Map · Air Quality Forecast · Incidents & Advisories · Spare the Air · What You Can Do · Glossary · Wood Smoke · Lab Source Test · Air Quality Main Page · Điều Lệ & Tuân Thủ.

  Read More
  News & Events  /  Winter Spare the Air season starts November 1

  30 Tháng Mười 2017 ... Điều Lệ Tinh Chế, Khí Hậu, Asbestos · Về Phẩm Chất Không Khí · Air Quality Summaries · Current Air Quality · Open Burn Map · Air Quality Forecast · Incidents & Advisories · Spare the Air · What You Can Do · Glossary · Wood Smoke · Lab Source Test · Air Quality Main Page · Điều Lệ & Tuân Thủ.

 • Air Quality Widgets
  Air Quality Widgets

  15 Tháng Năm 2015 ... Điều Lệ Tinh Chế, Khí Hậu, Asbestos · Về Phẩm Chất Không Khí · Air Quality Summaries · Current Air Quality · Open Burn Map · Air Quality Forecast · Incidents & Advisories · Spare the Air · What You Can Do · Glossary · Wood Smoke · Lab Source Test · Air Quality Main Page · Điều Lệ & Tuân Thủ.

  Read More
  Online Services  /  Air Quality Widgets

  15 Tháng Năm 2015 ... Điều Lệ Tinh Chế, Khí Hậu, Asbestos · Về Phẩm Chất Không Khí · Air Quality Summaries · Current Air Quality · Open Burn Map · Air Quality Forecast · Incidents & Advisories · Spare the Air · What You Can Do · Glossary · Wood Smoke · Lab Source Test · Air Quality Main Page · Điều Lệ & Tuân Thủ.

 • Severe smoke impacts Bay Area-wide due to multiple overnight ...
  Severe smoke impacts Bay Area-wide due to multiple overnight ...

  10 Tháng Mười Một 2017 ... Trang Chính để Liên Lạc Chúng Tôi · Bay Area Air Quality Management District A Healthy Breathing Environment For Every Bay Area Resident. skip to: Content | Footer. tìm kiếm phổ biến: Điều Lệ Tinh Chế, Khí Hậu, Asbestos · Về Phẩm Chất Không Khí · Air Quality Summaries · Current Air Quality · Open ...

  Read More
  News & Events  /  Severe smoke impacts Bay Area-wide due to multiple overnight wildfires

  10 Tháng Mười Một 2017 ... Trang Chính để Liên Lạc Chúng Tôi · Bay Area Air Quality Management District A Healthy Breathing Environment For Every Bay Area Resident. skip to: Content | Footer. tìm kiếm phổ biến: Điều Lệ Tinh Chế, Khí Hậu, Asbestos · Về Phẩm Chất Không Khí · Air Quality Summaries · Current Air Quality · Open ...

Wood Burning Status
Wood Burning Status
 • illegal to burn

  Wednesday,
  12/13

  Winter Spare the Air Alert in Effect

 • illegal to burn

  Thursday,
  12/14

  Winter Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 11/14/2017