Search

 • Lực Lượng Đặc Nhiệm của Nhà Máy Tinh Chế trong Tiểu Bang
  Lực Lượng Đặc Nhiệm của Nhà Máy Tinh Chế trong Tiểu Bang

  Tìm hiểu về cam kết của lực lượng đặc nhiệm tiểu bang về nhà máy tinh chế đối ... Diễn Đàn An Toàn Nhà Máy Tinh Chế Bắc California ... Soạn Thảo Điều Lệ.

  Read More
  Rules & Compliance  /  State Refinery Task Force

  Tìm hiểu về cam kết của lực lượng đặc nhiệm tiểu bang về nhà máy tinh chế đối ... Diễn Đàn An Toàn Nhà Máy Tinh Chế Bắc California ... Soạn Thảo Điều Lệ.

 • Vụ Cháy Tại Nhà Máy Tinh Chế Chevron
  Vụ Cháy Tại Nhà Máy Tinh Chế Chevron

  Xem thông tin mới nhất về vụ cháy nhà máy tinh chế Chevron năm 2012. ... người trú ẩn tại chỗ trong vòng năm tiếng, và hàng nghìn cư dân phải điều trị y tế .

  Read More
  About Air Quality  /  Incidents and Advisories  /  Chevron Refinery Fire

  Xem thông tin mới nhất về vụ cháy nhà máy tinh chế Chevron năm 2012. ... người trú ẩn tại chỗ trong vòng năm tiếng, và hàng nghìn cư dân phải điều trị y tế .

 • Tờ Dữ Kiện Cơ Sở
  Tờ Dữ Kiện Cơ Sở

  Lực Lượng Đặc Nhiệm của Nhà Máy Tinh Chế trong Tiểu Bang · Air District · Điều Lệ & Tuân Thủ; Tờ Dữ Kiện Cơ Sở. Xem tờ dữ kiện bao gồm các thông tin về ...

  Read More
  Rules & Compliance  /  Facility Fact Sheets

  Lực Lượng Đặc Nhiệm của Nhà Máy Tinh Chế trong Tiểu Bang · Air District · Điều Lệ & Tuân Thủ; Tờ Dữ Kiện Cơ Sở. Xem tờ dữ kiện bao gồm các thông tin về ...

 • Huấn Luyện về Tuân thủ Công nghiệp
  Huấn Luyện về Tuân thủ Công nghiệp

  Lực Lượng Đặc Nhiệm của Nhà Máy Tinh Chế trong Tiểu Bang · Air District · Điều Lệ & Tuân Thủ · Hỗ Trợ Tuân Thủ; Trường Huấn Luyện về Tuân thủ Công ...

  Read More
  Rules & Compliance  /  Compliance Assistance  /  Industry Compliance Schools

  Lực Lượng Đặc Nhiệm của Nhà Máy Tinh Chế trong Tiểu Bang · Air District · Điều Lệ & Tuân Thủ · Hỗ Trợ Tuân Thủ; Trường Huấn Luyện về Tuân thủ Công ...

 • Regulation 2 Rule 1
  Regulation 2 Rule 1

  15 Tháng Mười Hai 2017 ... Điều Lệ & Tuân Thủ. Điều Lệ Hiện Tại ... Điều Lệ Đang Được Soạn Thảo ... Lực Lượng Đặc Nhiệm của Nhà Máy Tinh Chế trong Tiểu Bang.

  Read More
  Rules & Compliance  /  Current Rules  /  Regulation 2 Rule 1

  15 Tháng Mười Hai 2017 ... Điều Lệ & Tuân Thủ. Điều Lệ Hiện Tại ... Điều Lệ Đang Được Soạn Thảo ... Lực Lượng Đặc Nhiệm của Nhà Máy Tinh Chế trong Tiểu Bang.

 • Bí Quyết Tuân Thủ
  Bí Quyết Tuân Thủ

  Lực Lượng Đặc Nhiệm của Nhà Máy Tinh Chế trong Tiểu Bang · Air District · Điều Lệ & Tuân Thủ · Hỗ Trợ Tuân Thủ; Bí Quyết Tuân Thủ. Tìm kiếm bí quyết và trả ...

  Read More
  Rules & Compliance  /  Compliance Assistance  /  Compliance Tips

  Lực Lượng Đặc Nhiệm của Nhà Máy Tinh Chế trong Tiểu Bang · Air District · Điều Lệ & Tuân Thủ · Hỗ Trợ Tuân Thủ; Bí Quyết Tuân Thủ. Tìm kiếm bí quyết và trả ...

 • Tình trạng Lưu giữ
  Tình trạng Lưu giữ

  7 Tháng Chín 2018 ... skip to: Content | Footer. tìm kiếm phổ biến: Điều Lệ Tinh Chế, Khí Hậu, Asbestos ... Tình trạng Lưu giữ. Updated 9/7/2018. Air District · Permits ...

  Read More
  Permits  /  Emissions Banking  /  ERC Bank Status

  7 Tháng Chín 2018 ... skip to: Content | Footer. tìm kiếm phổ biến: Điều Lệ Tinh Chế, Khí Hậu, Asbestos ... Tình trạng Lưu giữ. Updated 9/7/2018. Air District · Permits ...

 • Kế Hoạch Tối Giảm Bùng Phát
  Kế Hoạch Tối Giảm Bùng Phát

  Xem quy định về bùng phát nhà máy tinh chế dầu, nhà máy này sẽ đốt cháy ... nhà máy tinh chế dầu khí Vùng Vịnh đã lập kế hoạch theo Quy Định 12, Điều Lệ  ...

  Read More
  Plans & Climate  /  Emission Tracking & Monitoring Plans  /  Flare Minimization Plans

  Xem quy định về bùng phát nhà máy tinh chế dầu, nhà máy này sẽ đốt cháy ... nhà máy tinh chế dầu khí Vùng Vịnh đã lập kế hoạch theo Quy Định 12, Điều Lệ  ...

 • Điều Lệ và Mẫu của Hội Đồng Phân Xử
  Điều Lệ và Mẫu của Hội Đồng Phân Xử

  15 Tháng Chín 2017 ... Tìm hiểu về điều lệ của Hội Đồng Phân Xử và nộp đơn xin giấy phép đối nghịch, đối nghịch khẩn cấp, hoặc yêu cầu khoản miễn lệ phí khó ...

  Read More
  About the Air District  /  Hearing Board  /  Hearing Board Rules and Forms

  15 Tháng Chín 2017 ... Tìm hiểu về điều lệ của Hội Đồng Phân Xử và nộp đơn xin giấy phép đối nghịch, đối nghịch khẩn cấp, hoặc yêu cầu khoản miễn lệ phí khó ...

 • Air Quality Advisory extended in the Bay Area through Thursday
  Air Quality Advisory extended in the Bay Area through Thursday

  7 Tháng Tám 2018 ... tìm kiếm phổ biến: Điều Lệ Tinh Chế, Khí Hậu, Asbestos · Về Phẩm Chất Không Khí · Air Quality Summaries · Current Air Quality · Open Burn ...

  Read More
  News & Events  /  Air District issues fifth Spare the Air Alert for smog

  7 Tháng Tám 2018 ... tìm kiếm phổ biến: Điều Lệ Tinh Chế, Khí Hậu, Asbestos · Về Phẩm Chất Không Khí · Air Quality Summaries · Current Air Quality · Open Burn ...

 • Open Air
  Open Air

  Điều Lệ Tinh Chế, Khí Hậu, Asbestos · Về Phẩm Chất Không Khí · Air Quality Summaries · Current Air Quality · Open Burn Map · Air Quality Forecast · Incidents & ...

  Read More
  In Your Community  /  Open Air

  Điều Lệ Tinh Chế, Khí Hậu, Asbestos · Về Phẩm Chất Không Khí · Air Quality Summaries · Current Air Quality · Open Burn Map · Air Quality Forecast · Incidents & ...

 • Air Quality Advisory extended in the Bay Area through Thursday
  Air Quality Advisory extended in the Bay Area through Thursday

  29 Tháng Tám 2018 ... Điều Lệ Tinh Chế, Khí Hậu, Asbestos · Về Phẩm Chất Không Khí · Air Quality Summaries · Current Air Quality · Open Burn Map · Air Quality ...

  Read More
  News & Events  /  Air Quality Advisory extended in the Bay Area through Thursday

  29 Tháng Tám 2018 ... Điều Lệ Tinh Chế, Khí Hậu, Asbestos · Về Phẩm Chất Không Khí · Air Quality Summaries · Current Air Quality · Open Burn Map · Air Quality ...

 • Public Notices
  Public Notices

  Điều Lệ Tinh Chế, Khí Hậu, Asbestos · Về Phẩm Chất Không Khí · Air Quality Summaries · Current Air Quality · Open Burn Map · Air Quality Forecast · Incidents & ...

  Read More
  Permit Applications

  Điều Lệ Tinh Chế, Khí Hậu, Asbestos · Về Phẩm Chất Không Khí · Air Quality Summaries · Current Air Quality · Open Burn Map · Air Quality Forecast · Incidents & ...

 • Ad Hoc Building Oversight Committee
  Ad Hoc Building Oversight Committee

  Điều Lệ và Mẫu của Hội Đồng Phân Xử · Hội Đồng Cố Vấn · Nghị Trình & Báo Cáo · Báo Cáo · 2016 Agendas · Nghị Trình, Biên Bản & Truyền Thông năm 2015 .

  Read More
  About the Air District  /  Board of Directors  /  Committees  /  Ad Hoc Building Oversight Committee

  Điều Lệ và Mẫu của Hội Đồng Phân Xử · Hội Đồng Cố Vấn · Nghị Trình & Báo Cáo · Báo Cáo · 2016 Agendas · Nghị Trình, Biên Bản & Truyền Thông năm 2015 .

 • Air Monitoring Data
  Air Monitoring Data

  Điều Lệ & Tuân Thủ · Current Rules .... Tình Trạng Đốt Ngoài Trời · Dự Đoán Phẩm ... Vụ Cháy Tại Nhà Máy Tinh Chế Chevron ... Điều Mà Quý Vị Có Thể Làm .

  Read More
  About Air Quality  /  Current Air Quality  /  Air Monitoring Data

  Điều Lệ & Tuân Thủ · Current Rules .... Tình Trạng Đốt Ngoài Trời · Dự Đoán Phẩm ... Vụ Cháy Tại Nhà Máy Tinh Chế Chevron ... Điều Mà Quý Vị Có Thể Làm .

 • Signing ceremony for United Against GHGs - Diesel Free by '33
  Signing ceremony for United Against GHGs - Diesel Free by '33

  10 Tháng Chín 2018 ... tìm kiếm phổ biến: Điều Lệ Tinh Chế, Khí Hậu, Asbestos · Về Phẩm Chất Không Khí · Air Quality Summaries · Current Air Quality · Open Burn ...

  Read More
  News & Events  /  Signing ceremony for United Against GHGs - Diesel Free by ’33

  10 Tháng Chín 2018 ... tìm kiếm phổ biến: Điều Lệ Tinh Chế, Khí Hậu, Asbestos · Về Phẩm Chất Không Khí · Air Quality Summaries · Current Air Quality · Open Burn ...

 • Air Monitoring Data
  Air Monitoring Data

  Điều Lệ & Tuân Thủ .... Vụ Cháy Tại Nhà Máy Tinh Chế Chevron · Wildfire Safety · Bảo Toàn Không Khí · Spare the Air Text Alerts · Điều Mà Quý Vị Có Thể Làm.

  Read More
  About Air Quality  /  Current Air Quality  /  Air Monitoring Data

  Điều Lệ & Tuân Thủ .... Vụ Cháy Tại Nhà Máy Tinh Chế Chevron · Wildfire Safety · Bảo Toàn Không Khí · Spare the Air Text Alerts · Điều Mà Quý Vị Có Thể Làm.

 • $name
  $name

  ... Area Air Quality Management District A Healthy Breathing Environment For Every Bay Area Resident. tìm kiếm phổ biến: Điều Lệ Tinh Chế, Khí Hậu, Asbestos.

  Read More

  ... Area Air Quality Management District A Healthy Breathing Environment For Every Bay Area Resident. tìm kiếm phổ biến: Điều Lệ Tinh Chế, Khí Hậu, Asbestos.

 • Những Phiên Họp và Huấn Luyện
  Những Phiên Họp và Huấn Luyện

  Điều Lệ Tinh Chế, Khí Hậu, Asbestos · Về Phẩm Chất Không Khí · Air Quality Summaries · Current Air Quality · Open Burn Map · Air Quality Forecast · Incidents & ...

  Read More
  Plans & Climate  /  California Environmental Quality Act (CEQA)  /  Meetings and Training

  Điều Lệ Tinh Chế, Khí Hậu, Asbestos · Về Phẩm Chất Không Khí · Air Quality Summaries · Current Air Quality · Open Burn Map · Air Quality Forecast · Incidents & ...

 • Hearing Board No Scheduled Hearing
  Hearing Board No Scheduled Hearing

  12 Tháng Sáu 2018 ... Bay Area Air Quality Management District A Healthy Breathing Environment For Every Bay Area Resident. tìm kiếm phổ biến: Điều Lệ Tinh Chế, ...

  Read More

  12 Tháng Sáu 2018 ... Bay Area Air Quality Management District A Healthy Breathing Environment For Every Bay Area Resident. tìm kiếm phổ biến: Điều Lệ Tinh Chế, ...

Spare the Air Status
Spare the Air Status

Last Updated: 11/14/2017