Search

 • Lực Lượng Đặc Nhiệm của Nhà Máy Tinh Chế trong Tiểu Bang
  Lực Lượng Đặc Nhiệm của Nhà Máy Tinh Chế trong Tiểu Bang

  Tìm hiểu về cam kết của lực lượng đặc nhiệm tiểu bang về nhà máy tinh chế đối với sức khỏe và an toàn của công nhân tại nhà máy cũng như của các cộng đồng khu vực, và các hoạt động gần đây nhất của lực lượng.

  Read More
  Rules & Compliance  /  State Refinery Task Force

  Tìm hiểu về cam kết của lực lượng đặc nhiệm tiểu bang về nhà máy tinh chế đối với sức khỏe và an toàn của công nhân tại nhà máy cũng như của các cộng đồng khu vực, và các hoạt động gần đây nhất của lực lượng.

 • Vụ Cháy Tại Nhà Máy Tinh Chế Chevron
  Vụ Cháy Tại Nhà Máy Tinh Chế Chevron

  Ngày 6 tháng 8 năm 2012, lúc 6:15 chiều, một vụ cháy nghiêm trọng đã xảy ra tại nhà máy tinh chế Chevron tại Richmond, California, dẫn đến một cảnh báo cộng đồng, lệnh mọi người trú ẩn tại chỗ trong vòng năm tiếng, và hàng nghìn cư dân phải điều trị y tế. Bảng dưới đây sẽ trình bày thông tin về biến cố này ...

  Read More
  About Air Quality  /  Incidents and Advisories  /  Chevron Refinery Fire

  Ngày 6 tháng 8 năm 2012, lúc 6:15 chiều, một vụ cháy nghiêm trọng đã xảy ra tại nhà máy tinh chế Chevron tại Richmond, California, dẫn đến một cảnh báo cộng đồng, lệnh mọi người trú ẩn tại chỗ trong vòng năm tiếng, và hàng nghìn cư dân phải điều trị y tế. Bảng dưới đây sẽ trình bày thông tin về biến cố này ...

 • Regulation 2 Rule 2
  Regulation 2 Rule 2

  16 Tháng Mười 2017 ... Lực Lượng Đặc Nhiệm của Nhà Máy Tinh Chế trong Tiểu Bang · Air District · Điều Lệ & Tuân Thủ · Soạn Thảo Điều Lệ · Điều Lệ Đang Được Soạn Thảo; Regulation 2 Rule 2. Learn about the Air District's development process for amendments to Regulation 2, Rule 2, which would work with other ...

  Read More

  16 Tháng Mười 2017 ... Lực Lượng Đặc Nhiệm của Nhà Máy Tinh Chế trong Tiểu Bang · Air District · Điều Lệ & Tuân Thủ · Soạn Thảo Điều Lệ · Điều Lệ Đang Được Soạn Thảo; Regulation 2 Rule 2. Learn about the Air District's development process for amendments to Regulation 2, Rule 2, which would work with other ...

 • Điều Lệ và Mẫu của Hội Đồng Phân Xử
  Điều Lệ và Mẫu của Hội Đồng Phân Xử

  15 Tháng Chín 2017 ... Tìm hiểu về điều lệ của Hội Đồng Phân Xử và nộp đơn xin giấy phép đối nghịch, đối nghịch khẩn cấp, hoặc yêu cầu khoản miễn lệ phí khó khăn.

  Read More
  About the Air District  /  Hearing Board  /  Hearing Board Rules and Forms

  15 Tháng Chín 2017 ... Tìm hiểu về điều lệ của Hội Đồng Phân Xử và nộp đơn xin giấy phép đối nghịch, đối nghịch khẩn cấp, hoặc yêu cầu khoản miễn lệ phí khó khăn.

 • Tờ Dữ Kiện Cơ Sở
  Tờ Dữ Kiện Cơ Sở

  Lợi Ích Cho Người Đi Lại Thường Xuyên. Tờ Dữ Kiện Cơ Sở. Lực Lượng Đặc Nhiệm của Nhà Máy Tinh Chế trong Tiểu Bang · Air District · Điều Lệ & Tuân Thủ; Tờ Dữ Kiện Cơ Sở. Xem tờ dữ kiện bao gồm các thông tin về cơ sở địa phương gồm các ý kiến công cộng, giấy phép, trạng thái tuân thủ, kết quả giám sát không  ...

  Read More
  Rules & Compliance  /  Facility Fact Sheets

  Lợi Ích Cho Người Đi Lại Thường Xuyên. Tờ Dữ Kiện Cơ Sở. Lực Lượng Đặc Nhiệm của Nhà Máy Tinh Chế trong Tiểu Bang · Air District · Điều Lệ & Tuân Thủ; Tờ Dữ Kiện Cơ Sở. Xem tờ dữ kiện bao gồm các thông tin về cơ sở địa phương gồm các ý kiến công cộng, giấy phép, trạng thái tuân thủ, kết quả giám sát không  ...

 • Open Air
  Open Air

  Bay Area Air Quality Management District A Healthy Breathing Environment For Every Bay Area Resident. skip to: Content | Footer. tìm kiếm phổ biến: Điều Lệ Tinh Chế, Khí Hậu, Asbestos · Về Phẩm Chất Không Khí · Air Quality Summaries · Current Air Quality · Open Burn Map · Air Quality Forecast · Incidents & Advisories  ...

  Read More
  In Your Community  /  Open Air

  Bay Area Air Quality Management District A Healthy Breathing Environment For Every Bay Area Resident. skip to: Content | Footer. tìm kiếm phổ biến: Điều Lệ Tinh Chế, Khí Hậu, Asbestos · Về Phẩm Chất Không Khí · Air Quality Summaries · Current Air Quality · Open Burn Map · Air Quality Forecast · Incidents & Advisories  ...

 • Kế Hoạch Tối Giảm Bùng Phát
  Kế Hoạch Tối Giảm Bùng Phát

  Năm nhà máy tinh chế dầu khí Vùng Vịnh đã lập kế hoạch theo Quy Định 12, Điều Lệ 12: Bùng Phát tại Nhà Máy Tinh Chế Xăng Dầu. Theo Quy Định 12-12, mỗi Phiên Bản Cập Nhật Hằng Năm FMP phải bao gồm: Những biện pháp phòng ngừa mới được xác định trong quá trình điều tra các sự kiện bùng phát xảy ra trong ...

  Read More
  Plans & Climate  /  Emission Tracking & Monitoring Plans  /  Flare Minimization Plans

  Năm nhà máy tinh chế dầu khí Vùng Vịnh đã lập kế hoạch theo Quy Định 12, Điều Lệ 12: Bùng Phát tại Nhà Máy Tinh Chế Xăng Dầu. Theo Quy Định 12-12, mỗi Phiên Bản Cập Nhật Hằng Năm FMP phải bao gồm: Những biện pháp phòng ngừa mới được xác định trong quá trình điều tra các sự kiện bùng phát xảy ra trong ...

 • Health Advisory, Spare The Air Alert
  Health Advisory, Spare The Air Alert

  12 Tháng Mười 2017 ... Trang Chính để Liên Lạc Chúng Tôi · Bay Area Air Quality Management District A Healthy Breathing Environment For Every Bay Area Resident. skip to: Content | Footer. tìm kiếm phổ biến: Điều Lệ Tinh Chế, Khí Hậu, Asbestos · Về Phẩm Chất Không Khí · Air Quality Summaries · Current Air Quality · Open ...

  Read More
  News & Events  /  Health Advisory, Spare The Air Alert

  12 Tháng Mười 2017 ... Trang Chính để Liên Lạc Chúng Tôi · Bay Area Air Quality Management District A Healthy Breathing Environment For Every Bay Area Resident. skip to: Content | Footer. tìm kiếm phổ biến: Điều Lệ Tinh Chế, Khí Hậu, Asbestos · Về Phẩm Chất Không Khí · Air Quality Summaries · Current Air Quality · Open ...

 • Huấn Luyện về Tuân thủ Công nghiệp
  Huấn Luyện về Tuân thủ Công nghiệp

  Lực Lượng Đặc Nhiệm của Nhà Máy Tinh Chế trong Tiểu Bang · Air District · Điều Lệ & Tuân Thủ · Hỗ Trợ Tuân Thủ; Trường Huấn Luyện về Tuân thủ Công nghiệp. Tìm hiểu về quá trình miễn phí đào tạo tuân thủ phẩm chất không khí và đăng ký lớp học sắp tới. Địa Hạt Không Khí thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo các ...

  Read More
  Rules & Compliance  /  Compliance Assistance  /  Industry Compliance Schools

  Lực Lượng Đặc Nhiệm của Nhà Máy Tinh Chế trong Tiểu Bang · Air District · Điều Lệ & Tuân Thủ · Hỗ Trợ Tuân Thủ; Trường Huấn Luyện về Tuân thủ Công nghiệp. Tìm hiểu về quá trình miễn phí đào tạo tuân thủ phẩm chất không khí và đăng ký lớp học sắp tới. Địa Hạt Không Khí thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo các ...

 • Lịch Sử của Địa Hạt Không Khí
  Lịch Sử của Địa Hạt Không Khí

  Địa Hạt Không Khí thông qua một quy định về giám sát bộc phát đối với các nhà máy tinh chế, Quy Định 12, Điều Lệ 11, đòi hỏi các nhà máy tinh chế phải theo dõi khối lượng và thành phần của khí đốt trong chất bộc phát từ nhà máy tinh chế , để tính toán lượng phát thải bộc dựa trên dữ liệu này, và báo cáo thông tin này ...

  Read More
  About the Air District  /  History of Air District

  Địa Hạt Không Khí thông qua một quy định về giám sát bộc phát đối với các nhà máy tinh chế, Quy Định 12, Điều Lệ 11, đòi hỏi các nhà máy tinh chế phải theo dõi khối lượng và thành phần của khí đốt trong chất bộc phát từ nhà máy tinh chế , để tính toán lượng phát thải bộc dựa trên dữ liệu này, và báo cáo thông tin này ...

 • Uỷ Ban Cố Vấn Lập Mô Hình
  Uỷ Ban Cố Vấn Lập Mô Hình

  Tìm hiểu về Uỷ Ban Cố Vấn Lập Mô Hình và xem tài liệu từ các cuộc họp uỷ ban trước đó.

  Read More
  Research & Data  /  Research & Modeling  /  Modeling Advisory Committee

  Tìm hiểu về Uỷ Ban Cố Vấn Lập Mô Hình và xem tài liệu từ các cuộc họp uỷ ban trước đó.

 • Air Monitoring Data
  Air Monitoring Data

  Vụ Cháy Tại Nhà Máy Tinh Chế Chevron · Wildfire Safety · Bảo Toàn Không Khí · Spare the Air Text Alerts · Điều Mà Quý Vị Có Thể Làm · Thuật Ngữ · Các từ viết tắt · Từ Điển Thuật Ngữ · Khói Sinh Ra Trong Quá Trình Đốt Củi · Phòng Thí Nghiệm & Thử Nguồn · Air District · Về Phẩm Chất Không Khí · Phẩm Chất Không Khí ...

  Read More
  About Air Quality  /  Current Air Quality  /  Air Monitoring Data

  Vụ Cháy Tại Nhà Máy Tinh Chế Chevron · Wildfire Safety · Bảo Toàn Không Khí · Spare the Air Text Alerts · Điều Mà Quý Vị Có Thể Làm · Thuật Ngữ · Các từ viết tắt · Từ Điển Thuật Ngữ · Khói Sinh Ra Trong Quá Trình Đốt Củi · Phòng Thí Nghiệm & Thử Nguồn · Air District · Về Phẩm Chất Không Khí · Phẩm Chất Không Khí ...

 • Air District sounds alarm on state's greenhouse gas reduction proposal
  Air District sounds alarm on state's greenhouse gas reduction proposal

  14 Tháng Bảy 2017 ... Trang Chính để Liên Lạc Chúng Tôi · Bay Area Air Quality Management District A Healthy Breathing Environment For Every Bay Area Resident. skip to: Content | Footer. tìm kiếm phổ biến: Điều Lệ Tinh Chế, Khí Hậu, Asbestos · Về Phẩm Chất Không Khí · Air Quality Summaries · Current Air Quality · Open ...

  Read More
  News & Events  /  Air District sounds alarm on state’s greenhouse gas reduction proposal

  14 Tháng Bảy 2017 ... Trang Chính để Liên Lạc Chúng Tôi · Bay Area Air Quality Management District A Healthy Breathing Environment For Every Bay Area Resident. skip to: Content | Footer. tìm kiếm phổ biến: Điều Lệ Tinh Chế, Khí Hậu, Asbestos · Về Phẩm Chất Không Khí · Air Quality Summaries · Current Air Quality · Open ...

 • Bí Quyết Tuân Thủ
  Bí Quyết Tuân Thủ

  Lực Lượng Đặc Nhiệm của Nhà Máy Tinh Chế trong Tiểu Bang · Air District · Điều Lệ & Tuân Thủ · Hỗ Trợ Tuân Thủ; Bí Quyết Tuân Thủ. Tìm kiếm bí quyết và trả lời các câu hỏi thường gặp về việc tuân thủ đối với chủ sở hữu kinh doanh, nhà quản lý và nhân viên là những người làm việc trong các ngành công nghiệp quy ...

  Read More
  Rules & Compliance  /  Compliance Assistance  /  Compliance Tips

  Lực Lượng Đặc Nhiệm của Nhà Máy Tinh Chế trong Tiểu Bang · Air District · Điều Lệ & Tuân Thủ · Hỗ Trợ Tuân Thủ; Bí Quyết Tuân Thủ. Tìm kiếm bí quyết và trả lời các câu hỏi thường gặp về việc tuân thủ đối với chủ sở hữu kinh doanh, nhà quản lý và nhân viên là những người làm việc trong các ngành công nghiệp quy ...

 • Bay Area air quality improves today, Health Advisory & Spare the Air ...
  Bay Area air quality improves today, Health Advisory & Spare the Air ...

  19 Tháng Mười 2017 ... Trang Chính để Liên Lạc Chúng Tôi · Bay Area Air Quality Management District A Healthy Breathing Environment For Every Bay Area Resident. skip to: Content | Footer. tìm kiếm phổ biến: Điều Lệ Tinh Chế, Khí Hậu, Asbestos · Về Phẩm Chất Không Khí · Air Quality Summaries · Current Air Quality · Open ...

  Read More
  News & Events  /  Bay Area air quality improves today, Health Advisory & Spare the Air Alert Lifted

  19 Tháng Mười 2017 ... Trang Chính để Liên Lạc Chúng Tôi · Bay Area Air Quality Management District A Healthy Breathing Environment For Every Bay Area Resident. skip to: Content | Footer. tìm kiếm phổ biến: Điều Lệ Tinh Chế, Khí Hậu, Asbestos · Về Phẩm Chất Không Khí · Air Quality Summaries · Current Air Quality · Open ...

 • Health Advisory & Spare the Air Alerts in effect through Thursday
  Health Advisory & Spare the Air Alerts in effect through Thursday

  18 Tháng Mười 2017 ... Điều Lệ Tinh Chế, Khí Hậu, Asbestos · Về Phẩm Chất Không Khí · Air Quality Summaries · Current Air Quality · Open Burn Map · Air Quality Forecast · Incidents & Advisories · Spare the Air · What You Can Do · Glossary · Wood Smoke · Lab Source Test · Air Quality Main Page · Điều Lệ & Tuân Thủ.

  Read More
  News & Events  /  Health Advisory & Spare the Air Alerts in effect through Thursday

  18 Tháng Mười 2017 ... Điều Lệ Tinh Chế, Khí Hậu, Asbestos · Về Phẩm Chất Không Khí · Air Quality Summaries · Current Air Quality · Open Burn Map · Air Quality Forecast · Incidents & Advisories · Spare the Air · What You Can Do · Glossary · Wood Smoke · Lab Source Test · Air Quality Main Page · Điều Lệ & Tuân Thủ.

 • Public Notices
  Public Notices

  Bay Area Air Quality Management District A Healthy Breathing Environment For Every Bay Area Resident. skip to: Content | Footer. tìm kiếm phổ biến: Điều Lệ Tinh Chế, Khí Hậu, Asbestos · Về Phẩm Chất Không Khí · Air Quality Summaries · Current Air Quality · Open Burn Map · Air Quality Forecast · Incidents & Advisories  ...

  Read More
  Permit Applications

  Bay Area Air Quality Management District A Healthy Breathing Environment For Every Bay Area Resident. skip to: Content | Footer. tìm kiếm phổ biến: Điều Lệ Tinh Chế, Khí Hậu, Asbestos · Về Phẩm Chất Không Khí · Air Quality Summaries · Current Air Quality · Open Burn Map · Air Quality Forecast · Incidents & Advisories  ...

 • Air Quality Widgets
  Air Quality Widgets

  15 Tháng Năm 2015 ... Điều Lệ Tinh Chế, Khí Hậu, Asbestos · Về Phẩm Chất Không Khí · Air Quality Summaries · Current Air Quality · Open Burn Map · Air Quality Forecast · Incidents & Advisories · Spare the Air · What You Can Do · Glossary · Wood Smoke · Lab Source Test · Air Quality Main Page · Điều Lệ & Tuân Thủ.

  Read More
  Online Services  /  Air Quality Widgets

  15 Tháng Năm 2015 ... Điều Lệ Tinh Chế, Khí Hậu, Asbestos · Về Phẩm Chất Không Khí · Air Quality Summaries · Current Air Quality · Open Burn Map · Air Quality Forecast · Incidents & Advisories · Spare the Air · What You Can Do · Glossary · Wood Smoke · Lab Source Test · Air Quality Main Page · Điều Lệ & Tuân Thủ.

 • Điều Lệ Hiện Tại
  Điều Lệ Hiện Tại

  Xem văn bản hoàn chỉnh về điều lệ và quy định của Địa Hạt Không Khí.

  Read More
  Rules & Compliance  /  Current Rules

  Xem văn bản hoàn chỉnh về điều lệ và quy định của Địa Hạt Không Khí.

 • Air District settles case with Bio-Rad Laboratories, Inc.
  Air District settles case with Bio-Rad Laboratories, Inc.

  11 Tháng Giêng 2018 ... Trang Chính để Liên Lạc Chúng Tôi · Bay Area Air Quality Management District A Healthy Breathing Environment For Every Bay Area Resident. skip to: Content | Footer. tìm kiếm phổ biến: Điều Lệ Tinh Chế, Khí Hậu, Asbestos · Về Phẩm Chất Không Khí · Air Quality Summaries · Current Air Quality · Open ...

  Read More
  News & Events  /  Air District settles case with Bio-Rad Laboratories, Inc.

  11 Tháng Giêng 2018 ... Trang Chính để Liên Lạc Chúng Tôi · Bay Area Air Quality Management District A Healthy Breathing Environment For Every Bay Area Resident. skip to: Content | Footer. tìm kiếm phổ biến: Điều Lệ Tinh Chế, Khí Hậu, Asbestos · Về Phẩm Chất Không Khí · Air Quality Summaries · Current Air Quality · Open ...

Wood Burning Status
Wood Burning Status
 • Saturday,
  2/24

  No Spare the Air Alert in Effect

 • Sunday,
  2/25

  No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 11/14/2017