Mga Pagpapayo sa Tuntunin

Tingnan ang mga pagpapayo sa mga tuntunin ng Distrito ng Hangin; ang mga dokumento na ito sa patnubay ay tumutulong na panatilihin ng kinokontrol na komunidad ang pagsunod sa mga tuntunin at regulasyon sa pagpaparumi sa hangin.

May Kaugnayan sa Agrikultura

Hakbang sa Pagkontrol ng Nakalalason sa Hangin - ATCM

Demolisyon at Renobasyon na Kaugnay ng Asbestos

Bulk na mga Terminal at Bulk na mga Planta

Pagbabago ng Klima

Mga Pamahid

May Pagniningas na Kagamitan

Dry Cleaner

Mga Liyab

Mga Pasilidad ng Pamamahagi ng Gas(GDF)/Mga Istasyon ng Serbisyo

Mga Tagapagpatakbo ng Terminal na Pandagat/Mga Sasakyang-dagat

Mga Pasilidad ng Metal

Bukas na Pagsunog

Nabibitbit na Kagamitan

Mga Maiuulat na Aktibidad sa Pagsunod (RCA)

Mga Restoran

Mga Lugar na Tapunan ng Solidong Basura

Mga Pagpapatakbo ng Vacuum na Trak

Usok ng Kahoy

Ibang mga Pagpapatakbo


Pangkalahatang Impormasyon Tungkol sa Pagsunod

415 749-4795


Tulong sa Pagsunod

415 749 4999


Pagbuo ng Tuntunin

415 749-4787

Wood Burning Status
Wood Burning Status
 • Friday,
  12/14

  No Spare the Air Alert in Effect

 • illegal to burn

  Saturday,
  12/15

  Winter Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 8/31/2018