Mga Papel ng Dapat Malaman sa Pasilidad

Tingnan ang mga papel ng dapat malaman na nagtataglay ng impormasyon tungkol sa mga lokal na pasilidad kabilang ang mga pampublikong komento, mga permiso, katayuan sa pagsunod, mga resulta ng pagsubaybay sa hangin, at iba pa.

Mga Papel ng Dapat Malaman sa Pasilidad


Pangkalahatang Impormasyon Tungkol sa Pagsunod

415 749-4795


Tulong sa Pagsunod

415 749 4999


Pagbuo ng Tuntunin

415 749-4787

Spare the Air Status
Spare the Air Status
  • Sunday,
    5/19

    No Spare the Air Alert in Effect

  • Monday,
    5/20

    No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 11/30/2015