Mga Tangke sa Ilalim ng Lupa

Humanap ng mga porma at impormasyon tungkol sa pagtanggal ng mga tangke sa pag-iimbak sa ilalim ng lupa o paghuhukay sa kontaminadong lupa.

Ang Distrito ng Hangin ay nangangasiwa ng mga emisyon ng pamparumi (PDF) mula sa lupang kontaminado ng tulo o ligwak ng organiko o kemikal na petrolyo, at mula sa tangke sa pag-iimbak na nasa ilalim ng lupa kapag tinatanggal o pinapalitan ang mga ito.

Kung ikaw ay magtatanggal ng mga tangke sa pag-iimbak na nasa ilalim ng lupa o maghuhukay ng kontaminadong lupa, kumpletuhin at isumite ang Porma ng Paunawa ng Pagtanggal ng Tangke o Paghuhukay ng Lupa (PDF) bago simulan ang trabaho.

Mga Porma sa Tangke


Tulong sa Pagsunod

415 749 4999

Wood Burning Status
Wood Burning Status
  • Saturday,
    2/24

    No Spare the Air Alert in Effect

  • Sunday,
    2/25

    No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 9/15/2017