Mga Tangke sa Ilalim ng Lupa

Humanap ng mga porma at impormasyon tungkol sa pagtanggal ng mga tangke sa pag-iimbak sa ilalim ng lupa o paghuhukay sa kontaminadong lupa.

Ang Distrito ng Hangin ay nangangasiwa ng mga emisyon ng pamparumi (PDF) mula sa lupang kontaminado ng tulo o ligwak ng organiko o kemikal na petrolyo, at mula sa tangke sa pag-iimbak na nasa ilalim ng lupa kapag tinatanggal o pinapalitan ang mga ito.

Kung ikaw ay magtatanggal ng mga tangke sa pag-iimbak na nasa ilalim ng lupa o maghuhukay ng kontaminadong lupa, kumpletuhin at isumite ang Porma ng Paunawa ng Pagtanggal ng Tangke o Paghuhukay ng Lupa (PDF) bago simulan ang trabaho.

Mga Porma sa Tangke


Tulong sa Pagsunod

415 749 4999

Spare the Air Status
Spare the Air Status

Last Updated: 9/15/2017