Mga Paunawa sa Publiko

Tingnan ang mga paunawa ng iminumungkahing mga proyekto sa permiso ng Bay Area at mga panahon ng pampublikong komento para sa mga proyektong ito.

Mga Paunawa sa Publiko

Ipinagbibigay-alam ng Distrito ng Hangin sa publiko ang tungkol sa mga partikular na proyekto, pasilidad, at permiso na sinusuri para sa mga sumusunod na programa:

Mga Aplikasyon para sa Permiso na nasa Pampublikong Paunawa

Nasa ibaba ang isang listahan ng aktibo at makasaysayang pampublikong paunawa para sa nakalipas na 24 na buwan. Ang panahon ng komento at mga tagubilin para sa pagsumite ng komento ay kasama sa mga paunawa. Isinasaalang-alang ng Distrito ng Hangin ang mga komento sa pangwakas na desisyon at tinutugunan ang lahat ng mga nagkomento.

Wood Burning Status
Wood Burning Status
  • Tuesday,
    4/23

    No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 8/19/2014