Về Địa Hạt Không Khí

Thông Báo về Việt Làm đáng Quan Tâm

Về Địa Hạt Không Khí

Ghi danh để nhận thông báo bằng email khi có một vị trí trong Địa Hạt Không Khí trống chỗ trong lãnh vực quý vị quan tâm.

Trong các bảng dưới đây, chọn từng loại công việc mà quý vị quan tâm, điền vào các ô bắt buộc, rồi bấm vào “Gửi Yêu Cầu.” Trong 12 tháng tới, quý vị sẽ nhận được một email thông báo về mỗi vị trí của Địa Hạt dành cho công chúng mà trở nên trống chỗ trong các loại công việc quý vị đã chọn. Các thông báo bằng email chỉ dành cho những cơ hội việc làm cho công chúng và không được đưa ra cho những cơ hội thăng tiến nội bộ. Quý vị có thể gia hạn các thông báo của mình bằng cách ghi danh lại sau 12 tháng.

David Minuk
Phân Tích Viên Nhân Sự Bậc II

415.749.5012

Judy Yu
Quản Lý Viên Nhân Sự

415.749.4626

Spare the Air Status
Spare the Air Status
  • Sunday,
    7/21

    No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 5/15/2015