Tungkol sa Distrito ng Hangin

Mga Paunawa ng Interes sa Trabaho

Tungkol sa Distrito ng Hangin

Magpatala upang makatanggap ng mga paunawa sa email kapag may nakahandang katungkulan sa Distrito ng Hangin na interesado ka.

Sa mga talahanayan sa ibaba, piliin ang bawat kategorya ng trabaho na interesado ka, kumpletuhin ang mga kinakailangang field, at i-click ang “Isumite ang Kahilingan.” Para sa susunod na 12 buwan, ikaw ay tatanggap ng paunawa sa email para sa bawat katungkulan ng Distrito na bukas sa publiko na makukuha sa mga kategorya ng trabaho na pinili mo. Ang mga paunawa sa email ay makukuha para sa mga pagkakataon sa trabaho lamang at hindi nililikha para sa panloob na mga pagkakataon sa promosyon. Maaari mong palawigin ang iyong mga paunawa sa pamamagitan ng muling pagrehistro pagkaraan ng 12 buwan.

David Minuk
Manunuri ng Human Resources I

415.749.5012

Judy Yu
Tagapamahala ng Human Resources

415.749.4626

Spare the Air Status
Spare the Air Status
  • Sunday,
    7/21

    No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 5/15/2015